Ook winnaar PJA van Menschprijs master bekend

Gepubliceerd op

Op 17 september tijdens de diploma-uitreiking van de master Museology en de master Applied Museum and Heritage Studies werd de PJA van Menschprijs voor de beste masterscriptie uitgereikt aan Andrea Lagrutta.

Lagrutta deed voor haar scriptie The Democratization of Knowledge onderzoek naar de kennisuitwisseling binnen een Amsterdamse erfgoedorganisatie in een periode van snelle groei. Zij bracht niet alleen de ontwikkeling van de organisatie systematisch in kaart, maar analyseerde ook kritisch de methoden die de organisatie gebruikt om bij te dragen aan kennisontwikkeling in de bredere samenleving. Zij combineerde hiervoor haar eigen observaties, casestudies en interviews met theoretische inzichten uit verschillende disciplines. Het resultaat is een eigen model voor kennismanagement, stevig onderbouwd en op overtuigende wijze gepresenteerd.

De jury was onder de indruk van de manier waarop Lagrutta tot dit model gekomen is, steeds theorie aan praktijk koppelend, en oog houdend voor de grote lijnen, maar ook voor detail. In een helder gestructureerde tekst neemt zij de lezer stap voor stap mee in haar betoog, zonder daarbij ingewikkelde ontologische en fenomenologische thematiek uit de weg te gaan. De jury is van mening dat het door Lagrutta ontwikkelde model verdere uitwerking en toetsing verdient, niet alleen binnen het erfgoedveld maar ook daarbuiten.

Als winnaar van de PJA van Mensch prijs zal Andrea worden begeleid bij het omwerken van haar afstudeerwerk tot een publicatie die past bij haar vervolgcarrière als museoloog. Daarbij zal speciale aandacht worden besteed aan de terugkoppeling van de analyses naar de instelling waar Lagrutta haar onderzoek deed.

De prijs is vernoemd naar Peter van Mensch en is de opvolger van de Samuel van Quiccheberg prijs die hij, eerder lector van de academie, tijdens zijn periode instelde. Afstudeerscripties die in aanmerking komen voor deze prijs van de Reinwardt Academie bieden een innovatieve en kritische reflectie op erfgoed-theoretisch gebied. Daarnaast draagt het winnend onderzoek bij aan het erfgoeddebat en heeft de auteur een gepassioneerde en toekomstgerichte blik op het onderwerp.

Eindwerk dat met een acht of hoger is beoordeeld door de examinatoren kon in aanmerking komen voor de prijs.

De jury bestond dit jaar uit Hester Dibbits, lector Cultureel erfgoed en Melissa Bremmer, lector Kunsteducatie.

Volgend jaar ook meedoen aan de afstudeerprijs? Lees hier meer over de aanmelding en selectie.

Delen