Kwaliteitszorg

Zowel de bachelor- als de masteropleiding van de Reinwardt Academie zijn geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dat betekent dat studenten na afronding van hun opleiding een wettelijk geaccrediteerd diploma ontvangen en respectievelijk de titel Bachelor of Arts of Master of Arts ontvangt. Kijk voor meer informatie op nvao.net.

Evaluatiecommissie

De evaluatiecommissie toetst het curriculum aan de vooraf gedefinieerde doelstellingen; de voorzitter is Michiel Galama, docent Tentoonstellen.

Examencommissie

De examencommissie (EC) is onafhankelijk en bewaakt de kwaliteit van toetsen en beoordelen in relatie tot de eindtermen van de opleiding. De EC besluit onder andere over eventuele vrijstellingen, invulling van de studie op maat en behandelt klachten van studenten over de uitvoering van de reglementen. 

De taken van de EC zijn voor een groot deel in de wet geregeld. De examencommissie vertaalt wet- en regelgeving naar de onderwijspraktijk van de Reinwardt Academie in het Onderwijs- en examenregeling (OER). Voorzitter is Rosemarijn B├╝gel, docent Cultuurgeschiedenis.

Delen