Kwaliteitszorg

Zowel onze bachelor- als masteropleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Dit betekent dat studenten na afronding van hun opleiding een wettelijk geaccrediteerd diploma ontvangen en de titel Bachelor of Arts of Master of Arts.

Examencommissie
De examencommissie (EC) is onafhankelijk en bewaakt de kwaliteit van toetsen in relatie tot de eindtermen van de opleiding. De EC besluit onder andere over eventuele vrijstellingen en behandelt klachten van studenten over de uitvoering van de reglementen. 

De taken van de EC zijn voor een groot deel in de wet geregeld. In de Onderwijs- en examenregeling (OER) vertaalt de commissie wet- en regelgeving naar de onderwijspraktijk. De voorzitter is Mirjam Wijnands.

Delen