Het Heritage Lab is de plek waar je de bij- en nascholing, trainingen en adviesprojecten van de Reinwardt Academie kunt vinden. Een zomerschool, internationale seminar of erfgoedcasus met studenten, hier komt alles samen. We werken intensief samen met de erfgoed- en museumsector, maar ook steeds vaker met andere sectoren zoals het onderwijs, de zorg of het bedrijfsleven.

Hiermee draagt het Heritage Lab bij aan de innovatie van de erfgoed- en museumsector en aan het oplossen van concrete (erfgoed)vraagstukken. Het Heritage Lab neemt een pro-actieve rol in bij het vergroten van de kansen van Reinwardt-alumni op de arbeidsmarkt. Daarnaast draagt het bij aan de doorwerking van de geëngageerde erfgoedbenadering waar de Reinwardt Academie voor staat.

Agenda

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland.

Delen