Het Heritage Lab is de plek waar je de bij- en nascholing, trainingen en adviesprojecten van de Reinwardt Academie kunt vinden. Een zomerschool, internationale seminar of erfgoedcasus met studenten, hier komt alles samen. We werken intensief samen met de erfgoed- en museumsector, maar ook steeds vaker met andere sectoren zoals het onderwijs, de zorg of het bedrijfsleven.

Hiermee draagt het Heritage Lab bij aan de innovatie van de erfgoed- en museumsector en aan het oplossen van concrete (erfgoed)vraagstukken. Het Heritage Lab neemt een pro-actieve rol in bij het vergroten van de kansen van Reinwardt-alumni op de arbeidsmarkt. Daarnaast draagt het bij aan de doorwerking van de geëngageerde erfgoedbenadering waar de Reinwardt Academie voor staat.

Agenda

08.05.23 - 19.06.23
Reinwardt Academie
09.05.23 - 06.06.23
Reinwardt Academie
26.05.23
Reinwardt Academie
Delen