Team

Het Heritage Lab wordt gecoördineerd door Marit van Dijk en Jule Forth. Hierin worden ze bijgestaan door een adviesraad. Deze bestaat uit Hester Dibbits (lectoraat), Ruben Smit (internationale projecten), Joke Bosch en Simone Stoltz (studieleiding bachelor) en Youssef Zahri (hoofd onderwijsondersteuning & bedrijfsvoering). 

Marit van Dijk

Marit van Dijk werkt als coördinator voor het Heritage Lab en is tevens alumna van de Reinwardt Academie. Sindsdien heeft ze een master Sociale Geografie in Ierland afgerond waar ze zich heeft toegelegd op de wisselwerking tussen de publieke ruimte en het cultureel geheugen. In haar vrije tijd zet ze zich actief in voor het veganisme.

Jule Forth

Jule Forth is sinds 2017 betrokken bij emotienetwerken en is coördinator van het Heritage Lab. Voor haar master Culturele Antropologie onderzocht ze de invloed van migratie op genderverhoudingen in India en voor het project Stadsfotograaf Leiden deed ze antropologisch onderzoek naar het Leidse nachtleven.

Delen