Docenten

De bachelor Cultureel erfgoed wordt verzorgd door deskundige docenten die vaak zelf werkzaam zijn geweest in de erfgoedsector, of dat nog steeds zijn. Doordat ze met één been in de beroepspraktijk staan hebben ze een groot (internationaal) netwerk. Daardoor weten docenten hoe het er in de beroepspraktijk aan toe gaat, ze kunnen contacten voor je leggen of helpen aan een stage- of afstudeeradres. Daarnaast is het werkveld actief betrokken bij de opleiding, bijvoorbeeld als gastdocenten, gastsprekers of opdrachtgever bij studieprojecten.

Door het kleinschalige karakter van de opleiding zijn docenten nauw betrokken bij het leertraject van studenten. Het contact met docenten is laagdrempelig en we hechten veel waarde aan studieloopbaanbegeleiding.

Delen