Naar inhoud
 

Aanmelden

Ga naar Studielink

Toelating en aanmelding

Om de bachelor Cultureel erfgoed te kunnen volgen moet je een havo- of vwo-diploma hebben, een mbo-diploma op niveau 4 of een gelijkwaardig buitenlands diploma. Verder zijn er geen aanvullende voorwaarden aan het vakkenpakket of profiel.

Meld je voor 1 mei aan om zeker te zijn van een plaats aan onze opleiding. Na 1 mei is jouw resultaat van de verplichte studiekeuzecheck bindend voor de toelating tot de opleiding (zie hieronder bij stap 2). Na 30 juni is inschrijving voor de bachelor niet meer mogelijk.

Voor de volgende groepen is aanmelden nog wél mogelijk na 1 juli:

  • Uitgelote numerus fixus aanmelders.
  • Aanmelders die zich vóór 1 mei voor een andere studie hebben aangemeld
  • Studenten die gestart zijn met een studie en vanwege een NBSA willen overstappen.

Dat kan niet meer via Studielink, maar via een email aan rwa-studentenloket@ahk.nl. Op 31 augustus sluit de aanmeldingsdatum voor alle aanmelders.

Voor alle aanmelders geldt dat het invullen van de studiekeuzecheck verplicht is om te starten aan de bachelor. Vul je de studiekeuzecheck niet in, dan kan je niet starten aan de bachelor Cultureel erfgoed.

21+ Toets

Beschik je niet over één van bovengenoemde diploma’s en ben je 21 jaar of ouder bij aanvang van je studie? Dan kun je in dat geval deelnemen aan de 21+ toets. Deze toets is bedoeld om na te gaan of je, ondanks het ontbreken van de vereiste vooropleiding, over voldoende capaciteiten beschikt om een hbo-opleiding te kunnen volgen. De peildatum voor de leeftijdseis van 21 jaar is 1 september van het komende studiejaar. Meld je hiervoor aan in Studielink én bij de Reinwardt Academie via rwa-studentenloket@ahk.nl.

Voor de toelating studiejaar 2024-2025 organiseren we op twee momenten een 21+ toets:
30 november 2023 – aanmelden kan tot en met uiterlijk 25 november 2023.
28 mei 2024 – aanmelden kan tot en met uiterlijk 20 mei 2024.

Wil je in aanmerking komen voor de 21+toets en heb je je na 1 mei inschreven voor de bachelor? Dan moet je de studiekeuzecheck uiterlijk 20 mei hebben ingevuld. De uitslag van de studiekeuzecheck is bepalend of je mee mag doen met de 21+ toets (zie ook hieronder bij stap 2). Je krijgt hier uiterlijk dinsdag 21 mei bericht over.

Stap 1: Meld je aan in Studielink

Meld je aan in Studielink voor de bacheloropleiding Cultureel Erfgoed. Hiervoor heb je je DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag die dan aan via digid.nl. Let op: dit duurt minimaal vijf werkdagen. Na aanmelding in Studielink ontvang je per e-mail onze studiekeuzecheck.

Wil je er zeker van zijn dat de studie bachelor Cultureel erfgoed iets voor jou is én verzekerd zijn van een plaats aan de opleiding? Schrijf je dan in vóór 1 mei en doe de studiekeuzecheck. Na 1 mei kan je je ook inschrijven, maar ben je niet verzekerd van toelating. Lees voor de voorwaarden verder bij stap 2.

Stap 2: Doe de verplichte studiekeuzecheck

De Reinwardt Academie is de enige instelling binnen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten zonder auditie of toelatingsexamen.

In plaats daarvan maken we gebruik van een studiekeuzecheck. Deze check is een verplicht onderdeel van je aanmelding. Met deze verplichte online test check je of je een goed beeld hebt van de opleiding en of deze echt bij je past.

Het invullen van de SKC duurt ongeveer een uur, dus zorg dat je de tijd hebt. De studiekeuzecheck (SKC) van de bachelor Cultureel erfgoed bestaat uit een aantal onderdelen, te weten:

  • multiculturele Capaciteiten Test voor Hoger niveau;
  • competentietest;
  • motivatie Vragenlijst voor Hoger onderwijs;
  • oriëntatie- en beeldvormingsvragenlijst, en;
  • een aantal vragen specifiek over de bachelor.

Na het invullen van de SKC ontvang je een resultatenrapportage. Lees voor de betekenis van de schalen en de interpretatie van de scores goed de toelichting op de testonderdelen!

In de resultatenrapportage van de studiekeuzecheck zijn jouw scores vergeleken met een normgroep. Een gemiddelde student scoort rond het midden. Scoor je in het gebied ‘hoog’? Dan scoor je boven het gemiddelde. Scoor je in het gebied ‘laag’? Dan scoor je onder het gemiddelde.

Let op: heb je je na 1 mei aangemeld, dan is het resultaat van de studiekeuzecheck bindend. Bij een score boven het gemiddelde word je toegelaten. Scoor je onder het gemiddelde, dan word je niet toegelaten. Bij een gemiddelde score, nodigen we je uit voor een verplicht matchingsgesprek.

Invullen van de studiekeuzecheck is mogelijk tot en met 1 juli. Heb je de studiekeuzecheck niet uiterlijk 1 juli ingevuld, dan word je niet toegelaten.

Stap 3: Betaal collegegeld

Let op: je inschrijving is pas compleet als je in Studielink de betaling van het collegegeld hebt geregeld. Heb je je al aangemeld, maar besluit je de opleiding toch niet te gaan volgen? Meld je dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 31 augustus af in Studielink.

Vragen?

De Reinwardt Academie is onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Op de website van de AHK vind je informatie over in- en uitschrijven, geldzaken, studeren in het buitenland, vertrouwenspersonen, huisvesting en verschillende hogeschoolbrede (ICT-) voorzieningen. Met vragen over deze algemene studentenzaken kun je terecht bij de Centrale Studentenadministratie.

Heb je vragen specifiek over de opleiding Cultureel erfgoed? Stuur dan een mail naar het Studentenloket van de Reinwardt Academie via rwa-studentenloket@ahk.nl.

Delen
 

Aanmelden

Ga naar Studielink