Naar inhoud
 

Meld hier je project aan

 

Praktijkbureau

Werk je in het brede erfgoedveld en heb je een concreet vraagstuk of een interessant project waar je de skills van onze Reinwardt-studenten voor wilt inzetten? Vul dan het aanmeldformulier in, zodat wij aan de slag kunnen met de juiste match!

Het Praktijkbureau - voorheen Stagebureau - fungeert als schakel tussen het erfgoedveld en de studenten van de Reinwardt Academie. Heb je een vraag en wil je in contact komen met iemand van het Praktijkbureau? Mail dan naar rwa-praktijkbureau@ahk.nl of bel 020-527 7100.

Algemene informatie

Bij de Reinwardt Academie worden studenten opgeleid tot erfgoedprofessional. Vanaf het eerste studiejaar krijgen studenten erfgoed breed onderwijs. Studenten leren hoe ze met een erfgoedbril kunnen kijken naar tradities, rituelen en volksgebruiken, maar ook naar (kunst)objecten, planten- en dierencollecties, archieven, (digitale) databanken, monumenten en landschappen. Gedurende de studie wordt aandacht besteed aan alle erfgoedterreinen: van roerend, onroerend tot immaterieel erfgoed.

De opleiding focust op de wisselwerking tussen theorie, praktijk en ethiek. Naast het volgen van theorievakken werken studenten op projectbasis aan concrete vraagstukken vanuit het (brede) erfgoedveld. De combinatie van theorie met praktijk maakt onze studenten breed inzetbaar om met specialisten op verschillende vakgebieden zoals archivistiek, communicatie, collectiebeheer, educatie, informatiemanagement, participatie en tentoonstellingen samen te werken.

Projecten en stages

Tijdens de opleiding hebben studenten de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Studenten kunnen dit vormgeven via een afstudeerstage en afstudeeronderzoek, of een kleine praktische klus. Daarnaast zijn er ook vakken waarin direct wordt samengewerkt met het veld zoals de Take-over. Meer informatie over de verschillende mogelijkheden vind je hieronder.

  • Take-over (Studiejaar 2)
    Elk jaar is de academie op zoek naar erfgoedplekken die hun deuren willen openen voor onze studenten. In het voorjaar, als afsluiting van het tweede studiejaar, krijgen studenten de kans om als groep ervaring op te doen bij een organisatie. In drie weken tijd ontwikkelen ze een inspirerende oplossing voor een erfgoedvraagstuk.
  • Praktisch werk (Studiejaar 3)
    Studenten krijgen vanaf het derde studiejaar de mogelijkheid om een deel van hun studiepunten vrij in te vullen met Praktisch werk. Hieronder worden werkzaamheden verstaan waar studenten zelfstandig of in kleine groepen met verantwoordelijkheid werken aan een klein erfgoedproject. De eigen inbreng en leerervaring staan hierin centraal. Aan dit Praktisch werk kan een ruime invulling worden gegeven, van (bij voorbeeld maar niet uitsluitend) deelname aan een korte seminar tot en met een stage van enkele maanden.
  • Afstudeerstage (Studiejaar 4)
    De afstudeerstage is het praktisch component van het afstudeerjaar. De nadruk ligt op het onderzoeken van een erfgoedvraagstuk en in de praktijk brengen van kennis en vaardigheden die de student gedurende de studie eigen heeft gemaakt. Op verzoek van een organisatie kan de student een maatschappelijk relevant (beroeps)probleem op het terrein van het cultureel erfgoed oplossen. Stages vinden plaats in de periode november t/m april. Uitkomst van een afstudeerstage is een beroepsproduct dat direct bruikbaar is in de praktijk.

Stagevergoeding, reiskosten en verzekering

Een stagevergoeding wordt zeer op prijs gesteld. De student doet nuttig werk waar een beloning tegenover mag staan. We verwachten daarom een marktconforme stagevergoeding. Zie hiervoor ook de Fair Practice Code.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat er bij een stage van de organisatie wordt verwacht dat deze de reiskosten vergoed voor woon-werkverkeer als de student geen ov-jaarkaart heeft die doordeweeks geldig is. Verder is de organisatie verplicht een adequate verzekering voor de student af te sluiten. De student draagt zelf zorg voor een ziektekostenverzekering en een W.A.-verzekering.

Stageovereenkomst

De Reinwardt Academie maakt gebruik van een standaard stageovereenkomst. Wil je liever een eigen overeenkomst gebruiken? Dat kan, mits de belangen van alle partijen hierin zijn gewaarborgd.

Begeleiding

Het is van essentieel belang dat er vanuit de opdrachtgever een vaste begeleider is met wie de student regelmatig contact heeft. Naast begeleiding vanuit de opdrachtgever zal de student begeleid worden door een docent van de Reinwardt Academie. Deze docent is het vaste aanspreekpunt voor de student én de opdrachtgever.

Bij de start van het (stage)project zal de student wat meer begeleiding nodig hebben om op gang te komen. Gedurende het project wordt dit minder, maar houd zeker ook rekening met werkoverleggen en verdere aansturing.

Randvoorwaarden

Om de studievoortgang en de veiligheid van onze studenten te waarborgen, vertrouwen wij erop dat studenten zijn verzekerd van goede begeleiding en dat er een veilige werkplek ter beschikking staat, zowel in fysiek als sociaal opzicht.

Veiligheid, respect en wederzijds vertrouwen zijn voorwaarden voor een geslaagde werkervaring. Ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag zijn dan ook ontoelaatbaar. Studenten kunnen hiervoor terecht bij een vertrouwenspersoon zowel binnen als buiten de opleiding, dit via de pagina Vertrouwenspersoon, op MyAHK, ons intranet.

Ook kan er contact worden opgenomen met het Praktijkbureau via rwa-praktijkbureau@ahk.nl en/of 020-527 7100.

Projecten voor de masteropleiding

Heeft je organisatie werk of onderzoek nodig op masterniveau? Neem dan contact op met de programmamanager Menno Welling.

Daphne Tengbergen
Daphne is zowel academisch als praktisch geschoold in erfgoed (kunstgeschiedenis in Montpellier en restauratie steenhouwen in Londen). Ze stelt sinds 2021 haar internationale achtergrond en ruime ervaring in kunst, media, academische en commerciële sector in dienst van het pas opgerichte Praktijkbureau, met focus op internationalisering.

Marion Noort
Marion werkt sinds 2006 bij de Reinwardt Academie bij de onderwijsondersteuning van de bachelor Cultureel erfgoed. Vele lichtingen studenten heeft zij meegemaakt als student en later als alumni in het werkveld. De contacten die hieruit zijn ontstaan zijn een waardevolle aanvulling in haar werkzaamheden voor het Praktijkbureau.

Claire Noblesse
Claire versterkt het Praktijkbureau sinds 2021. Sinds het behalen van haar bachelor Cultureel Erfgoed heeft ze zowel in het hoger onderwijs als in de culturele sector ervaring opgedaan. Als alumna van de Reinwardt Academie weet ze als geen ander hoe belangrijk het is om al tijdens je studie praktijkervaring op te doen.

Delen
 

Meld hier je project aan