Naar inhoud
 

Meld hier je project aan

 

Praktijkbureau

Werk je in het brede erfgoedveld en heb je een concreet vraagstuk of een interessant project waar je de skills van onze Reinwardt-studenten voor wilt inzetten? Vul dan het aanmeldformulier in, zodat wij aan de slag kunnen met de juiste match!

Het Praktijkbureau fungeert als schakel tussen het erfgoedveld en de studenten van de Reinwardt Academie. Heb je een vraag en wil je in contact komen met iemand van het Praktijkbureau? Mail dan naar rwa-praktijkbureau@ahk.nl of bel 020-527 7191.

Algemene informatie

Bij de Reinwardt Academie worden studenten opgeleid tot erfgoedprofessional. Vanaf het eerste studiejaar krijgen studenten erfgoed breed onderwijs. Studenten leren hoe ze met een erfgoedbril kunnen kijken naar tradities, rituelen en volksgebruiken, maar ook naar (kunst)objecten, planten- en dierencollecties, archieven, (digitale) databanken, monumenten en landschappen. Gedurende de studie wordt aandacht besteed aan alle erfgoedterreinen: van roerend, onroerend tot immaterieel erfgoed.

De opleiding focust op de wisselwerking tussen theorie, praktijk en ethiek. Naast het volgen van theorievakken werken studenten op projectbasis aan concrete vraagstukken vanuit het (brede) erfgoedveld. De combinatie van theorie met praktijk maakt onze studenten breed inzetbaar om met specialisten op verschillende vakgebieden zoals archivistiek, communicatie, collectiebeheer, educatie, informatiemanagement, participatie en tentoonstellingen samen te werken.

Projecten en stages

Tijdens de opleiding hebben studenten de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Studenten kunnen dit vormgeven via een afstudeerstage en afstudeeronderzoek, of een kleine praktische klus. Daarnaast zijn er ook vakken waarin direct wordt samengewerkt met het veld zoals de Take-over. Meer informatie over de verschillende mogelijkheden vind je hieronder.

In het schooljaar 2024-2025 zijn de stagemogelijkheden:

 1. In het voorjaar voor de tweedejaars studenten
 2. In de periode medio oktober tot medio maart voor derdejaars studenten
 3. In de periode medio oktober tot medio april voor vierdejaars studenten
 • Take-over (Studiejaar 2)
  Elk jaar is de academie op zoek naar erfgoedplekken die hun deuren willen openen voor onze studenten. In het voorjaar, als afsluiting van het tweede studiejaar, krijgen studenten de kans om als groep ervaring op te doen bij een organisatie. In drie weken tijd ontwikkelen ze een inspirerende oplossing voor een erfgoedvraagstuk.
   
 • Studiejaar 3
  In het derde jaar van de Bachelor Cultureel erfgoed kunnen studenten van de Reinwardt Academie één of meerdere stages lopen. De stages vinden plaats in de periode van medio oktober tot medio april.

  Wil je namens een erkende erfgoedinstelling, een overheidsinstelling gelieerd aan de erfgoedsector of een bedrijf dat werkzaam is voor het erfgoedveld een stage voor onze 3e jaar studenten aanbieden? Houd dan alsjeblieft rekening met het volgende.

  Criteria
  Je organisatie beschikt over voldoende capaciteit om een medewerker aan te wijzen die de student gedurende de hele periode van de stage kan begeleiden.
  De stage voldoet aan het niveau van een 3e jaar HBO opleiding. Dat houdt in dat hij een vraagstuk bevat dat de student zelfstandig kan oppakken. Het is geen meeloopstage. De werkzaamheden dienen bovendien een erfgoedcomponent te bevatten. De student maakt na afloop een stageverslag.
   
 • Afstudeerstage (Studiejaar 4)
  Hier gelden dezelfde criteria als voor een 3e jaar stage, alleen ligt het niveau hoger. Zo levert de student aan het eind van de 4e jaar stage geen stageverslag maar een beroepsproduct zoals een educatief product, een conserveringsadvies, een workshop of een marketingplan.  Om tot dit beroepsproduct te komen doet de student toegepast onderzoek.


  De afstudeerstage is het praktisch component van het afstudeerjaar. De nadruk ligt op het toepassen van kennis en vaardigheden die de student gedurende de studie eigen heeft gemaakt aan de hand van een erfgoedvraagstuk in de praktijk. Dit erfgoedvraagstuk kan op verzoek van een organisatie maar ook op eigen initiatief van de student aangedragen worden.

Stagevergoeding, reiskosten en verzekering

Wanneer een stagiair meewerkt in de organisatie is het redelijk een vergoeding te bieden. De student doet nuttig werk waar een beloning tegenover mag staan. We verwachten daarom een marktconforme stagevergoeding. Zie hiervoor ook de Fair Practice Code.

De overheid hanteert een vergoeding van €747,- per maand. Binnen de culturele sector echter zien we vaak een vergoeding van €350,- à €650,- per maand bruto bij 5 volledige stagedagen per week geboden. 

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat er bij een stage van de organisatie wordt verwacht dat deze de reiskosten vergoed voor woon-werkverkeer als de student geen ov-jaarkaart heeft die doordeweeks geldig is. Verder is de organisatie verplicht een adequate verzekering voor de student af te sluiten. De student draagt zelf zorg voor een ziektekostenverzekering en een W.A.-verzekering.

Stageovereenkomst

De Reinwardt Academie maakt gebruik van een standaard stageovereenkomst. Wil je liever een eigen overeenkomst gebruiken? Dat kan, mits de belangen van alle partijen hierin zijn gewaarborgd.

Begeleiding

Het is van essentieel belang dat er vanuit de opdrachtgever een vaste begeleider is met wie de student regelmatig contact heeft. Naast begeleiding vanuit de opdrachtgever zal de student begeleid worden door een docent van de Reinwardt Academie. Deze docent is het vaste aanspreekpunt voor de student én de opdrachtgever.

Bij de start van het (stage)project zal de student wat meer begeleiding nodig hebben om op gang te komen. Gedurende het project wordt dit minder, maar houd zeker ook rekening met werkoverleggen en verdere aansturing.

Randvoorwaarden

Om de studievoortgang en de veiligheid van onze studenten te waarborgen, vertrouwen wij erop dat studenten zijn verzekerd van goede begeleiding en dat er een veilige werkplek ter beschikking staat, zowel in fysiek als sociaal opzicht.

Veiligheid, respect en wederzijds vertrouwen zijn voorwaarden voor een geslaagde werkervaring. Ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag zijn dan ook ontoelaatbaar. Studenten kunnen hiervoor terecht bij een vertrouwenspersoon zowel binnen als buiten de opleiding, dit via de pagina Vertrouwenspersoon, op MyAHK, ons intranet.

Ook kan er contact worden opgenomen met het Praktijkbureau via rwa-praktijkbureau@ahk.nl en/of 020-527 7191.

Projecten voor de masteropleiding

Heeft je organisatie werk of onderzoek nodig op masterniveau? Neem dan contact op met de programmamanager Menno Welling.

Contact

Vragen m.b.t. stages en werkplekken kunnen gericht worden aan het Praktijkbureau op 020 – 527 71 91 of via rwa-praktijkbureau@ahk.nl.

Delen
 

Meld hier je project aan