Colofon/ disclaimer

Marketing & Communicatie, PR en webredactie Reinwardt Academie
rwa-communicatie@ahk.nl

Auteurs- en beeldrecht / copyright
Alle rechten voorbehouden.
Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Copyrights van tekst en beeld berusten bij de AHK en de afzonderlijke auteurs/fotografen.

Beeldmateriaal
Onder andere door Nancy van Asseldonk, Bob Bronshoff, Hanne Nijhuis.

Disclaimer
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De AHK is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Colofon My Future Classic

Design:

Copy:

Jan Wicher Emmens

Fotograaf werkomgeving alumni:

Boudewijn Bollman

Reinwardt Academie

Nicole Bakker

Hester Wissink

Content My Future Classic

Lois Muller
Tallships
Foto: Dennis Jarvis https://www.flickr.com/photos/archer10/
Botanische tuinen
Bron: https://www.flickr.com/photos/swallowtailgardenseeds/
Onbekende of uitstervende talen en dialecten
Bron: Vocativ https://www.youtube.com/watch?v=6CYhRsU4F34
NSB propaganda films
Bron: RTVNederland https://www.youtube.com/watch?v=ZYC_uwqzp8A
Midwinterhoornblazen
Bron: Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland https://www.youtube.com/watch?v=zRLlCb4Z2MY

Robin Vermeulen
Hortus Botanicus Amsterdam
Foto: Hortus Botanicus Amsterdam
Huis Marseille
Fotograaf: Eddo Hartmann
Graffiti
Robin Vermeulen
Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam
Bron: Beeldbank Amsterdam https://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/weergave/record/?id=KOKA00303000001
Amsterdam Andalusisch Orkest
Foto: Amsterdam Andalusisch Orkest

Talitha van Ooyen
Elektriciteitsfabriek
Foto: Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
Amerikaanse ambassade
Fotograaf: Jan Stegeman collectie Haags Gemeentearchief
Le Gaite Lyrique
Foto: Kyle McDonald https://www.flickr.com/photos/kylemcdonald/
Museum of Internet
Bron: museumofinter.net
Immaterieel erfgoed
Foto Maurits Verbiest https://www.flickr.com/photos/mauritsverbiest/

Delen