Studiekosten

Het wettelijke collegegeldtarief voor voltijdse, bekostigde opleidingen voor het studiejaar 2024-2025 is door het ministerie van OCW vastgesteld op € 2530,-. In bepaalde omstandigheden is dit bedrag hoger, bijvoorbeeld als je al een bachelordiploma hebt behaald of als je afkomstig bent uit een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Meer informatie over collegegeld lees je hier.

Je kunt het collegegeld in één keer betalen of in tien gelijke termijnen via automatisch incasso. Kies een van deze opties in Studielink. Regel je betaling voor 1 september, anders is je inschrijving niet compleet.

Overige kosten

  • Iedere student moet in het bezit zijn van een geldige Museumkaart of als derde of vierdejaars student een ICOM kaart.
  • Naast het wettelijke collegegeld wordt mogelijk een bijdrage voor de startweek gerekend van ongeveer €20,-.
  • Je moet ook rekening houden met kosten van excursies en eventuele studiereizen in jaar 1 t/m 3.
  • Studenten moeten verder rekenen op onkosten voor de aanschaf van literatuur en voor bijvoorbeeld het printen van werkstukken.
Delen