Studiekosten

Het wettelijke collegegeldtarief voor voltijdse, bekostigde opleidingen voor het studiejaar 2020-2021 is door het ministerie van OCW vastgesteld op € 2134,-. In bepaalde omstandigheden is dit bedrag hoger, bijvoorbeeld als je al een bachelordiploma hebt behaald of als je afkomstig bent uit een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Meer informatie over collegegeld lees je hier.

Je kunt het collegegeld in één keer betalen of in tien gelijke termijnen via automatisch incasso. Kies een van deze opties in Studielink. Regel je betaling voor 1 september, anders is je inschrijving niet compleet.

Overige kosten

  • Iedere student moet in het bezit zijn van een geldige Museumkaart.
  • In het eerste jaar wordt naast het wettelijke collegegeld een bijdrage voor de introductiedagen gerekend van ongeveer €20,-.
  • Je moet ook rekening houden met kosten van excursies en eventuele studiereizen.
  • Studenten moeten verder rekenen op onkosten voor de aanschaf van literatuur en voor bijvoorbeeld het printen van werkstukken.
Delen