Over de Reinwardt Academie

De Reinwardt Academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, biedt als enige hogeschool de Nederlandstalige bacheloropleiding Cultureel erfgoed aan. Ambieer je een beleidsfunctie in het internationale werkveld van cultureel erfgoed en musea? Dan kun je hier ook de Engelstalige masteropleiding Applied Museum & Heritage Studies volgen.

Missie
Erfgoed vertelt wie we waren, bepaalt wie we zijn én nodigt uit om over onze toekomst na te denken. De Reinwardt Academie wil hieraan bijdragen door zich te positioneren als hét kennis-, onderzoeks- en opleidingscentrum voor cultureel erfgoed. Daarbij fungeert de academie als platform waar toekomstige en gevestigde erfgoedprofessionals, uit binnen- en buitenland, kennis en ervaring uitwisselen, inspirerende visies delen en innovatieve beroepsproducten ontwikkelen. Zo organiseert de academie meerdere keren per jaar een erfgoeddebat, de jaarlijkse Reinwardt Lezing en internationale trainingen.

Visie
Onze visie is dat erfgoed geen op zichzelf staand fenomeen is, maar een kwaliteit die onder specifieke voorwaarden aan (immateriële) zaken wordt toegeschreven. Vaak zijn die omstandigheden urgent: iets verdwijnt, wordt aangetast of staat maatschappelijk of politiek onder druk. Theorievorming over de betreffende processen en thema's, en onderzoek naar alle mogelijke implicaties daarvan staan centraal in het programma van het lectoraat.

Duurzaam monumentaal gebouw
De Reinwardt Academie is gevestigd in een monumentaal 19de-eeuws schoolgebouw aan het Hortusplantsoen in Amsterdam. Bij de renovatie stonden duurzaamheid, het behoud van historische waarden en het creëren van een prettige, flexibele leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers centraal. Het resultaat is een licht en inspirerend academiegebouw met onderwijsruimten, overlegkamers, stiltewerkplekken, een ruime aula en een ruimte voor debat en symposia.

Caspar Reinwardt

De Pruisisch-Nederlandse Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854) was een gerespecteerd wetenschapper, hoogleraar en hortusdirecteur. In voormalig Nederlands-Indië bracht hij omvangrijke verzamelingen bijeen die later in Nederlandse natuurhistorische en volkenkundige musea terechtkwamen. De academie is in 1976 naar hem vernoemd, omdat deze grondlegger van de Leidse rijksmusea over alle vaardigheden beschikte die je mag verwachten van een goede museoloog. Hij verzamelde en documenteerde systematisch en met brede belangstelling, hij adviseerde anderen en faciliteerde hun onderzoek.

Aan de andere kant kan Caspar Reinwardt worden gezien als iemand die met zijn onderzoek heeft bijgedragen aan het Nederlandse ‘koloniale project’. Is de naam Reinwardt voor de academie dan wel gelukkig gekozen? Zou hij misschien niet moeten worden vervangen door een andere?

Doorlopend debat
Botanische tuinen en Caspar Reinwardt zijn beide objecten van erfgoed. Als zodanig zijn ze onderwerp van een doorlopend debat over de doorwerking van het koloniale verleden in het heden. En debat over erfgoed is precies wat centraal staat in onze opleidingen en waar medewerkers en studenten voor worden uitgenodigd om aan deel te nemen. Zo hield het personeel enige tijd geleden een emotienetwerksessie rond de historische figuur Caspar Reinwardt. En hing een kritische student een passage uit Ewald Vanvugts boek Roofstaat naast zijn portret in de gang. 

Aanknopingspunt voor gesprek
Met een brede en scherpe blik besteedt de academie in onderzoek en onderwijs aandacht aan processen van erfgoedvorming en de eigen rol daarin. De naam van onze academie is een goed aanknopingspunt voor het gesprek daarover.

Delen