Over de Reinwardt Academie

De Reinwardt Academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, biedt als enige hogeschool de Nederlandstalige bachelor Cultureel erfgoed aan. Ambieer je een beleidsfunctie in het internationale werkveld van cultureel erfgoed en musea? Dan kun je hier terecht voor de internationale Master of Museology.

Missie
Erfgoed schept herinneringen, vertelt wie we waren, bepaalt wie we zijn én nodigt uit om over onze toekomst na te denken. De Reinwardt Academie wil hieraan bijdragen door zich te positioneren als hét kennis-, onderzoeks- en opleidingscentrum voor cultureel erfgoed. Daarbij fungeert de academie als platform waar toekomstige en gevestigde erfgoedprofessionals, uit binnen- en buitenland, kennis en ervaring uitwisselen, inspirerende visies delen en innovatieve beroepsproducten ontwikkelen. Zo organiseert de academie 7 keer per jaar erfgoeddebatten, de jaarlijkse de Reinwardt Memorial Lecture en internationale trainingen.

Visie
Onze visie is dat erfgoed geen op zichzelf staand fenomeen is, maar een kwaliteit die onder specifieke voorwaarden aan (immateriële) zaken wordt toegeschreven. Vaak zijn die omstandigheden urgent: iets verdwijnt, wordt aangetast of staat maatschappelijk of politiek onder druk. Theorievorming over de betreffende processen en thema's, en onderzoek naar alle mogelijke implicaties daarvan staan centraal in het programma van het lectoraat.

Duurzaam monumentaal gebouw
De Reinwardt Academie is gevestigd in een monumentale dubbelschool uit de 19e eeuw aan het Hortusplantsoen in Amsterdam. Bij de renovatie stonden duurzaamheid, behoud van historische waarden en een prettige, flexibele leer- en werkomgeving voor de zo’n 650 studenten en 50 docenten en medewerkers centraal. En zeer licht en inspirerend academiegebouw met onderwijsruimten, overlegkamers, stiltewerkplekken, een ruime aula en een ruimte voor debat en symposia is het resultaat.

Delen
 

Reinwardt Community

Vertel, deel & doe mee