Over de Reinwardt Academie

De Reinwardt Academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, biedt als enige hogeschool de Nederlandstalige bacheloropleiding Cultureel erfgoed aan. Ambieer je een beleidsfunctie in het internationale werkveld van cultureel erfgoed en musea? Dan kun je hier ook de Engelstalige masteropleiding Museology volgen.

Missie
Erfgoed vertelt wie we waren, bepaalt wie we zijn én nodigt uit om over onze toekomst na te denken. De Reinwardt Academie wil hieraan bijdragen door zich te positioneren als hét kennis-, onderzoeks- en opleidingscentrum voor cultureel erfgoed. Daarbij fungeert de academie als platform waar toekomstige en gevestigde erfgoedprofessionals, uit binnen- en buitenland, kennis en ervaring uitwisselen, inspirerende visies delen en innovatieve beroepsproducten ontwikkelen. Zo organiseert de academie meerdere keren per jaar een erfgoeddebat, de jaarlijkse Reinwardt Lezing en internationale trainingen.

Visie
Onze visie is dat erfgoed geen op zichzelf staand fenomeen is, maar een kwaliteit die onder specifieke voorwaarden aan (immateriële) zaken wordt toegeschreven. Vaak zijn die omstandigheden urgent: iets verdwijnt, wordt aangetast of staat maatschappelijk of politiek onder druk. Theorievorming over de betreffende processen en thema's, en onderzoek naar alle mogelijke implicaties daarvan staan centraal in het programma van het lectoraat.

Duurzaam monumentaal gebouw
De Reinwardt Academie is gevestigd in een monumentaal 19de-eeuws schoolgebouw aan het Hortusplantsoen in Amsterdam. Bij de renovatie stonden duurzaamheid, het behoud van historische waarden en het creëren van een prettige, flexibele leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers centraal. Het resultaat is een licht en inspirerend academiegebouw met onderwijsruimten, overlegkamers, stiltewerkplekken, een ruime aula en een ruimte voor debat en symposia.

Caspar Reinwardt
De Pruisisch-Nederlandse Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854) was een gerespecteerd wetenschapper, hoogleraar en hortusdirecteur. In voormalig Nederlands-Indië bracht hij omvangrijke verzamelingen bijeen die later in Nederlandse natuurhistorische en volkenkundige musea terechtkwamen. De academie is naar hem vernoemd, omdat deze grondlegger van de Leidse rijksmusea de ideale museoloog belichaamt. Hij verzamelde en documenteerde systematisch en met brede belangstelling, hij adviseerde anderen en faciliteerde hun onderzoek.

 

Delen