Over de Reinwardt Academie

De Reinwardt Academie is onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en biedt als enige hogeschool de Nederlandstalige bacheloropleiding Cultureel erfgoed aan. Daarnaast kun je hier de Engelstalige masteropleiding Applied Museum & Heritage Studies (AMHS) volgen, gericht op een beleidsfunctie in het internationale werkveld van cultureel erfgoed en musea. 

Missie

Erfgoed vertelt wie we waren, bepaalt wie we zijn én nodigt uit om over onze toekomst na te denken. De Reinwardt Academie draagt hieraan bij door zich te positioneren als hét kennis-, onderzoeks- en opleidingscentrum voor cultureel erfgoed. Daarbij fungeert de academie als platform waar toekomstige en gevestigde erfgoedprofessionals uit binnen- en buitenland kennis en ervaring uitwisselen, inspirerende visies delen en innovatieve beroepsproducten ontwikkelen. Zo organiseert de academie meerdere keren per jaar een erfgoeddebat, de jaarlijkse Reinwardt Lezing en internationale trainingen.

Visie

Onze visie is dat erfgoed geen op zichzelf staand fenomeen is, maar een kwaliteit die onder specifieke voorwaarden aan (immateriële) zaken wordt toegeschreven. Vaak zijn die omstandigheden urgent: iets verdwijnt, wordt aangetast of staat maatschappelijk of politiek onder druk. Theorievorming over de betreffende processen en thema's, en onderzoek naar alle mogelijke implicaties daarvan staan centraal in het programma van het lectoraat. Onderzoek binnen het lectoraat is sturend voor de visie op cultureel erfgoed en voor het onderwijs op de Reinwardt Academie.

Duurzaam monumentaal gebouw

De Reinwardt Academie is gevestigd in een monumentaal 19e-eeuws schoolgebouw aan het Hortusplantsoen in Amsterdam. Bij de renovatie stonden duurzaamheid, het behoud van historische waarden en het creëren van een prettige, flexibele leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers centraal. Het resultaat is een licht en inspirerend academiegebouw met onderwijsruimten, overlegkamers, stiltewerkplekken, een ruime aula en een ruimte voor debat en symposia.

Over Caspar Reinwardt

De Reinwardt Academie is vernoemd naar de Pruisisch-Nederlandse Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854). Reinwardt was een gerespecteerd wetenschapper, hoogleraar en hortusdirecteur. In voormalig Nederlands-Indië bracht hij omvangrijke verzamelingen bijeen die later in Nederlandse natuurhistorische en volkenkundige musea terechtkwamen. De academie is in 1976 naar hem vernoemd, omdat deze grondlegger van de Leidse rijksmusea over alle vaardigheden beschikte die je mag verwachten van een goede museoloog. Hij verzamelde en documenteerde systematisch en met brede belangstelling, hij adviseerde anderen en faciliteerde hun onderzoek.

Aan de andere kant kan Caspar Reinwardt worden gezien als iemand die met zijn onderzoek heeft bijgedragen aan het Nederlandse koloniale project. Is de naam Reinwardt dan wel gelukkig gekozen? Met een brede en scherpe blik besteedt de academie in onderzoek en onderwijs aandacht aan processen van erfgoedvorming en de eigen rol daarin. De naam van onze academie is daarom een onderdeel dat actief bevraagd wordt en een goed aanknopingspunt voor het gesprek daarover. Zo hield het personeel enige tijd geleden een emotienetwerksessie rond de historische figuur Caspar Reinwardt. En hing een kritische student een passage uit Ewald Vanvugts boek Roofstaat naast zijn portret in de gang. 

 

Delen