Over de Reinwardt Academie

De Reinwardt Academie is onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en biedt als enige hogeschool de Nederlandstalige bacheloropleiding Cultureel erfgoed aan. Daarnaast kun je hier de Engelstalige masteropleiding Applied Museum & Heritage Studies (AMHS) volgen, gericht op een beleidsfunctie in het internationale werkveld van cultureel erfgoed en musea. 

Missie

De Reinwardt Academie biedt bachelor- en masteronderwijs aan dat studenten aan de hand van actuele erfgoedvraagstukken uit de praktijk kennis bijbrengt en hen leert rekening te houden met het complexe krachtenveld waarin erfgoed ontstaat. Docenten leren studenten oog te hebben voor de meerwaarde van diversiteit en meerstemmigheid, en daarnaar te handelen. Hiermee staat de Reinwardt Academie voor geëngageerd, actueel en innovatief erfgoedonderwijs. 

Visie

Ook is de Reinwardt Academie een kennisplatform voor een breed publiek van professionals en andere geïnteresseerden, uit binnen- en buitenland. Een plek waar kennis wordt gedeeld, ervaringen worden uitgewisseld en discussies worden gevoerd. We investeren in onderwijs en onderzoek met partners uit het werkveld vanuit engagement en een sterk gevoel voor urgentie. 

Duurzaam monumentaal gebouw

De Reinwardt Academie is gevestigd in een monumentaal 19e-eeuws schoolgebouw aan het Hortusplantsoen in Amsterdam. Bij de renovatie stonden duurzaamheid, het behoud van historische waarden en het creëren van een prettige, flexibele leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers centraal. Het resultaat is een licht en inspirerend gebouw waarin op verschillende manier geleerd en gewerkt kan worden.

Over Caspar Reinwardt

De Reinwardt Academie is vernoemd naar Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854). Reinwardt was een wetenschapper, hoogleraar en hortusdirecteur. In voormalig Nederlands-Indië bracht hij omvangrijke verzamelingen bijeen die later in Nederlandse natuurhistorische en volkenkundige musea terechtkwamen. De academie is in 1976 naar hem vernoemd, omdat deze grondlegger van de Leidse rijksmusea over alle vaardigheden beschikte die toen verwacht werden van een museoloog. Hij verzamelde en documenteerde systematisch en met brede belangstelling, hij adviseerde anderen en faciliteerde hun onderzoek. 

Tegelijkertijd kan Caspar Reinwardt worden gezien als iemand die met zijn onderzoek heeft bijgedragen aan het Nederlandse koloniale project. Is de naam Reinwardt dan wel gelukkig gekozen? Met een brede en scherpe blik besteedt de academie in onderzoek en onderwijs aandacht aan processen van erfgoedvorming en de eigen rol daarin. De naam van onze academie is daarom een onderdeel dat actief bevraagd wordt en een goed aanknopingspunt voor een kritisch gesprek. Zo hing een kritische student een passage uit Ewald Vanvugts boek Roofstaat naast zijn portret in de gang. Het proces dat daaruit volgde met bredere en meer volledige informatie is onlangs in kaart gebracht.

 

Delen