Vertrouwenspersonen

Iedereen op de Reinwardt Academie moet in een prettige sfeer kunnen studeren. Veiligheid, respect en wederzijds vertrouwen zijn voorwaarden voor een geslaagde studietijd. Ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag zijn dan ook ontoelaatbaar. Krijg je te maken met (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie? Dan kun je terecht bij een van de vertrouwenspersonen binnen of buiten de AHK.

Onafhankelijk en onpartijdig

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. Je kunt dus openlijk je verhaal kwijt. De vertrouwenspersoon vangt je op, luistert naar je en geeft ruimte aan je emotie.

Als je wilt kan de vertrouwenspersoon mogelijke oplossingen met je in kaart brengen en helpen bij het maken van een keuze. Je wordt begeleid en ondersteund bij het de-escaleren en beëindigen van het ongewenste gedrag. De vertrouwenspersoon zal nooit stappen ondernemen zonder die eerst met jou te hebben besproken en je uitdrukkelijke toestemming te hebben gevraagd.

Buiten de AHK

Je bent vrij in je keuze van een vertrouwenspersoon. Spreek je liever met iemand die niet is verbonden aan de AHK? Dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon bij de arbodienst van de AHK, HumanCapitalCare.

Meer informatie over wat de vertrouwenspersonen doen en wie het zijn staat op intranet.

Delen