Naar inhoud
 

Studiegids

2023-2024

 

Open dag

Informatie & aanmelden

Studieprogramma

In september 2020 is de bachelor Cultureel erfgoed met een vernieuwde propedeuse gestart. Het doel van deze vernieuwing is het eigentijdser maken van de opleiding, zodat we altijd kunnen inspelen op de actualiteit. In 2021 vernieuwden ook het tweede studiejaar en in 2022 volgden studiejaar drie en vier.

In deze vernieuwing willen we meer aandacht geven aan het leerproces van individuele studenten. In het eerste jaar houden we daarom rekening met verschillende leerroutes van studenten. Daarnaast zijn er gedurende de studie veel momenten voor individuele keuzes.

Opbouw van het curriculum

De bachelor Cultureel erfgoed is opgebouwd uit drie niveaus. De eerste twee jaar ontwikkel je een brede basiskennis en maak je kennis met alle aspecten van werken in het erfgoeddomein. Het derde en vierde jaar zijn verdiepend en maken je startbekwaam voor het werkveld.

De bachelor heeft dus een algemeen basistraject van 2 jaar. Gedurende je derde en je vierde studiejaar heb je de mogelijkheid om je studie meer vorm te geven naar je eigen interesses. Je kunt daarbij voor zowel verdieping als verbreding kiezen.

Leerresultaten worden behaald door het succesvol afronden van onderwijseenheden die zijn verdeeld over de leerjaren. In het afstudeerjaar dien je het beoogde eindniveau in twee vormen te realiseren, namelijk tijdens je afstudeerproject.

Jaar 1

In het eerste studiejaar leer je het brede erfgoedperspectief begrijpen. Je maakt kennis met de complexiteit van het begrip erfgoed en het erfgoedveld. Als eerstejaars leer je niet alleen te kijken naar erfgoed, maar ook –of juist– naar de dynamiek eromheen. Is het erfgoed in kwestie materieel, immaterieel of ruimtelijk? Wat is de maatschappelijke context? En wie zijn de belanghebbenden? Door antwoorden te vinden op deze vragen leg je een basis voor de rest van de studie.

Jaar 2

In het tweede studiejaar breng je de eerder opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk en verdiep je deze. Je doet dit via projecten waarbij samenwerking centraal staat. Gedurende het jaar krijg je een evenwichtig beeld van de beroepspraktijk door veelvuldig en intensief contact met mensen uit het werkveld.

Jaar 3

In het derde studiejaar volg je een individueel traject. Door kennis en vaardigheden te verdiepen ga je richting een zelfstandig werkend erfgoedprofessional. Deze individuele verdieping zorgt ervoor dat je een eigen stempel op je studie kunt drukken.

Jaar 4

In het vierde studiejaar krijg je de verantwoordelijkheid om een eigen professionele weg te bewandelen en word je uitgedaagd creatief te handelen, beslissingen te nemen, problemen op te lossen en antwoorden te vinden in nog niet bekende omstandigheden.

Kleinschalig onderwijs

Het onderwijs op de Reinwardt Academie is kleinschalig. In de praktijk betekent dit werksessies met groepen van maximaal 20 studenten, maar ook intensieve begeleiding van individuele studenten. Naast kennisverwerving werk je in kleine groepen aan kwalificaties als communiceren, samenwerken en probleemoplossend vermogen. Ook op individueel niveau draagt kleinschaligheid bij aan het leerproces. De communicatielijnen met docenten zijn kort en diezelfde docenten geven individuele studieloopbaanbegeleiding (SLB). Zo creëren we een veilige en betrokken leeromgeving.

Stage

Tijdens je studie loop je stage. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats of -project in Nederland of in het buitenland. Tijdens de stage word je begeleid door een docent en door iemand bij de instelling waar je stage loopt. De Reinwardt Academie beschikt wel over een groot en divers netwerk van stage-instellingen in Nederland en daarbuiten waar je gebruik van kunt maken bij het zoeken naar een stage. Daaronder vallen zowel bekende musea en organisaties als kleinere, gespecialiseerde erfgoedinstellingen.

Stage in het buitenland

Om het internationale werkveld te verkennen en kennis te maken met andere culturen stimuleert de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten een studie- of stageverblijf in het buitenland. In 2019-2020 liepen studenten van de Reinwardt Academie stage op Malta en in de Verenigde Staten, Zweden, Schotland, Nepal, Australië en Japan.

Delen
 

Studiegids

2023-2024

 

Open dag

Informatie & aanmelden