Studiegids 2019-2020

Studieprogramma

Let op: onderstaande informatie is gebaseerd op het huidige studieprogramma. Vanaf 2020-2021 is er een nieuw studieprogramma. Zodra alle informatie daarover bekend is, wordt deze pagina bijgewerkt.

 

De opleiding Cultureel erfgoed duurt vier jaar. De eerste tweeënhalf jaar vormen de basis. Alle studenten volgen hetzelfde programma en worden erfgoedbreed opgeleid. In de laatste anderhalf jaar ga je je specialiseren.

Opbouw
Een studiejaar bestaat uit twee semesters van elk twee blokken. Een blok duurt negen weken, waarvan de laatste een toetsweek is. Op het programma staan projecten, hoorcolleges, werkcolleges, excursies en een buitenlandse studiereis. De projecten zijn concrete opdrachten voor erfgoedinstellingen waar je in een groep aan werkt. Na een pitch kiest de opdrachtgever het beste plan om echt in de praktijk te brengen.

Studiejaren

  1. In het eerste jaar - het propedeusejaar - draaien de vakken en projecten om de vier thema's Erfgoed, Werkveld, Publiek en Presentatie. In het voorjaar ga je op studiereis naar Parijs.
     
  2. Tijdens het tweede jaar leer je de verschillende aspecten van tentoonstellen - conservering en communicatie - samen te brengen in een plan. Een stage van vijftien weken in het tweede semester is een eerste kennismaking met de praktijk. Je sluit het jaar af met een studiereis naar Berlijn.
     
  3. Het programma van het derde jaar gaat in op cultureel zelfstandig ondernemen. Met medestudenten maak je een ondernemingsplan voor een zelfbedachte erfgoedinstelling. In het tweede semester specialiseer je je door een minor te kiezen of zelf samen te stellen. De studiereis heeft dit jaar Glasgow als bestemming.
     
  4. Het laatste jaar rond je af met een afstudeerstage en een afstudeeronderzoek. Tijdens je stage krijg je de mogelijkheid om je opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen. Bij het onderzoek - dat je afsluit met een publicatie - ligt de nadruk op een methodische aanpak van een relevant praktijkprobleem op het gebied van erfgoed. Een afstudeeronderzoek kan meedingen naar de P. J. A. van Mensch-prijs.
Delen
 

Studiegids 2019-2020