Studieprogramma

De opleiding Cultureel erfgoed duurt in totaal 4 jaar. De propedeuse, het 2de studiejaar en het 1ste semester van jaar 3 - de major - worden beschouwd als de basisfase. Hierin volgen alle studenten hetzelfde programma en worden ze erfgoedbreed opgeleid. De laatste 1,5 jaar geldt als de profileringsfase waarin je je meer gaat specialiseren.

Opbouw

Een studiejaar bestaat uit 2 semesters van elk 2 blokken. Een blok bestrijkt 9 weken, de laatste week is een afsluitende toetsweek. Op het programma staan projecten, hoorcolleges, werkcolleges, excursies en een buitenlandse studiereis. De projecten zijn realistische casussen of echte opdrachten voor erfgoedinstellingen waar je samen in een groep aan werkt. Na een pitch wordt het beste plan gekozen en maakt de opdrachtgever er in de praktijk ook gebruik van.

Studiejaren

 1. De 4 projecten in het 1ste jaar - het propedeusejaar - hebben als thema Erfgoed, het Werkveld, het Publiek en de Presentatie. Daarnaast wordt een aantal vakken gegeven die deels op de projecten aansluiten. In het voorjaar staat een studiereis naar Parijs op het programma.
 2. Tijdens het 2de jaar leer je in het project de verschillende aspecten van conservering en communicatie (tentoonstellen) samen te brengen in een plan. De 15 weekse stage in het 2de semester is een eerste kennismaking met de praktijk van het werkveld. Het jaar wordt afgesloten met een studiereis naar Berlijn. 
 3. Het programma van het 3de jaar gaat in op cultureel zelfstandig ondernemen, je maakt met medestudenten een ondernemingsplan voor een zelfbedachte erfgoedinstelling. In het 2de semester ga je je specialiseren door één van de interne minoren te kiezen of zelf een minor samen te stellen. De studiereis in het 3de jaar heeft Londen als bestemming.
 4. Het laatste jaar rond je af met een afstudeerstage en een afstudeeronderzoek. Tijdens je stage krijg je de mogelijkheid om je opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen. Bij het onderzoek - dat je afsluit met een publicatie - ligt de nadruk op een methodische aanpak van een relevant praktijkprobleem op het gebied van erfgoed. Een afstudeeronderzoek kan meedingen naar de P.J.A. van Menschprijs.
   Delen
    

   Studiegids 2018-2019

    

   Open dag

   Informatie & aanmelden