Ondersteuning tijdens je studie

Heb je vanwege een functiebeperking bepaalde voorzieningen of aanpassingen nodig voor het volgen van onderwijs en/of het doen van tentamens en examens? Dan kun je terecht bij de studentendecaan.

Studentendecaan

De studentendecaan helpt studenten bij praktische of persoonlijke zaken die van invloed kunnen zijn op het verloop van hun studie. Gesprekken zijn vertrouwelijk. Samen wordt gezocht naar manieren om de studie succesvol te kunnen doorlopen, indien nodig in overleg met de directie of anderen binnen de AHK. De studentendecaan kan ook doorverwijzen naar instanties buiten de AHK.

Overweeg je een studie aan de Reinwardt Academie en wil je graag een gesprek over extra voorzieningen of aanpassingen? Mail dan naar rwa-studentenloket@ahk.nl.

Studentencoach, vertrouwenspersonen en aandachtsfunctionarissen

Naast de studentendecaan kan je tijdens je studie terecht bij de studentencoach, vertrouwenspersonen en aandachtsfunctionarissen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Kijk hier voor meer informatie.

Delen