Diversiteit & inclusiviteit

Diversiteit en inclusiviteit zijn onlosmakelijk verbonden met het leren en denken over erfgoed. Niet alleen in onderwijs en onderzoek, ook op organisatieniveau en in het beeld naar buiten wil de Reinwardt Academie laten zien dat we staan voor een meerstemmig perspectief. We gaan niet voor ‘quick fixes’ of afvinklijstjes, maar voor een duurzame, integrale verankering van diversiteit en inclusiviteit op alle niveaus in onze academie. In een plan van aanpak hebben we verschillende acties en verbetermaatregelen beschreven.

Delen