Werken bij de Reinwardt Academie

De Reinwardt Academie - onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)- is het enige opleidingsinstituut op hbo-niveau in Nederland voor allround erfgoedprofessionals. De academie verzorgt een vierjarige hbo-bachelor Cultureel erfgoed en een hbo-master in Museology van anderhalf jaar.
Aan de Reinwardt Academie studeren zo'n 600 studenten en werken ongeveer 50 medewerkers. Praktijkervaring door middel van stages, projecten en studiereizen in samenwerking met het erfgoedveld, is een belangrijk onderdeel van het curriculum.

De Reinwardt Academie heeft - evenals de overige academies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) - de belangrijke doelstelling om medewerkers, studenten en externe collega's in het werkveld, uitdagende en innovatieve mogelijkheden te bieden tot kennisontwikkeling en samenwerking.
De academie levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de - internationale - beroepsuitoefening in het erfgoedveld en daarmee van het verzamelen, duurzaam beheren, gebruiken en communiceren van cultureel erfgoed.

Er zijn momenteel geen vacatures.
Delen