Erfgoed en polarisatie: hoe ga je daarmee om? Nederlanders en Vlamingen in gesprek op de Reinwardt Academie

Gepubliceerd op

Erfgoed kan mensen samenbrengen, maar ook polariserend werken. Kennis van en inzicht in polarisatie is daarom belangrijk voor de erfgoedprofessional van de 21e-eeuw. Om deze reden organiseerde het Heritage Lab een discussiedag over dit onderwerp. Dit gebeurde in samenwerking met FARO en het Wij-Zij Netwerk uit België. Hoe zag deze dag eruit en welke lessen nemen de deelnemers mee?

De dag begon met een lezing door Tomas Baum, directeur van Kazerne Dossin. Hoe herken je drijfveren, valkuilen en patronen van polarisatie, oftewel wij-zij denken? Om deze vragen te beantwoorden, werd gebruik gemaakt van het ‘Denkkader Polarisatie’ van filosoof Bart Brandsma. Met de casussen van deelnemers keken we naar de werking van dit model en kregen we inzicht in de verschillende actoren in een polariserende situatie.

In de middag was het tijd voor gespreksrondes. Het London Transport Museum bracht in 2019 een groep musea en archieven samen om over polarisatie na te denken. Het resultaat is een boeiende toolbox, die, naast algemene principes, veel concrete casussen presenteert. De auteurs van de toolbox namen speciaal voor deze dag drie video’s op waarin ze de groep aan het denken zetten . De gesprekken in de middag gingen over het verzamelen van gepolariseerd materiaal (wanneer neem je gepolariseerd materiaal op in de collectie en wanneer niet?), het delen van gepolariseerd materiaal (hoeveel tekst en uitleg is daarbij nodig?) en over staf en vrijwilligers van een erfgoedorganisatie (hoe betrek je hen bij beslissingen en bescherm ze je voor reacties van buiten?).

De deelnemers kijken terug op waardevolle gesprekken en ontmoetingen met elkaar. De gesprekken gaven inzicht in verschillende perspectieven en benaderingen op eigen en elkaars praktijkvoorbeelden. Deze tweede Vlaams-Nederlandse uitwisseling vraagt zeker om een vervolg.

Een uitgebreid verslag van deze studiedag is te lezen op de website van FARO. 

Wil jij meer weten over de programma's van het Heritage Lab? Wil je verder met veilige gesprekstechnieken of ook inzicht krijgen in polarisatie? Volg het Heritage Lab dan via de nieuwsbrief of neem contact op!

Delen