Food Heritage Learning Network

Mario Jellema, docent aan De Reinwardt Academie, heeft een Comeniusbeurs ontvangen voor het project Food Heritage Learning Network. Met deze beurs kunnen onderwijsprofessionals hun visie op onderwijsinnovatie in de praktijk brengen.

De erfgoedprofessional van de toekomst zal zich steeds vaker gaan richten op grootstedelijke voedingsvraagstukken en zich mengen in de maatschappelijke discussies hieromtrent. In onze opleiding willen we studenten hier vanaf het eerste jaar in gaan equiperen door direct de samenwerking aan te gaan met relevante stakeholders. De stakeholders zijn voedingsprofessionals, beleidmakers, producenten en consumenten. Binnen een netwerk werken we samen aan het vergroten, uitwisselen en creëren van kennis op het thema voeding, voedsel en erfgoed.

Maatschappelijke voedingsvraagstukken worden echter veelal benaderd vanuit een monodisciplinair gezondheids- of gedragsperspectief. Binnen aanverwante disciplines wordt steeds meer samengewerkt, maar het is nog niet vanzelfsprekend om bij de aanpak van deze vraagstukken gebruik te maken van cultuurhistorische kennis van eten en eetgedrag.

De uitwisseling en toepassing van deze kennis zal plaatsvinden in een authentieke leer- en werkomgeving: het Food Heritage Learning Network. Hierdoor wordt het voor de toekomstige erfgoedprofessional mogelijk om impact te realiseren op maatschappelijke voedingsvraagstukken. De erfgoedstudent leert in een authentieke situatie ‘network-based’ samenwerken. Zo ‘empoweren’ we de erfgoedstudent om uit te groeien tot een serieuze partner bij het ontwerpen van innovaties of oplossingen. Het continu uitwisselen van opgedane kennis gaat resulteren in een betere onderzoekende houding en een sterker kritisch vermogen bij zowel de student als de stakeholders. Het beoogde resultaat is om een onderwijs prototype te ontwikkelen en deze na evaluatie in te bedden in een doorlopende leerlijn, het onderzoekend vermogen en network-based samenwerken te versterken, de urgentie duidelijk voelbaar te maken en uiteindelijk maatschappelijke impact te realiseren.

The table is set!

In het kader van het Comeniusproject Food Heritage Learning Network wordt een eerste resultaat zichtbaar. In een grote kas op het expo terrein van de Floriade is de presentatie The table is set opgeleverd. De presentatie is onderdeel van een opdracht waar een team van Bachelor studenten van de Reinwardt Academie uit het vierde jaar het afgelopen half jaar aan heeft gewerkt. Vanaf 14 april als de Floriade Expo opent zal de presentatie voor publiek te zien zijn.

In opdracht van en in samenwerking met een internationaal netwerk van steden, het Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) en het kennisinstituut de Flevo Campus (gemeente Almere en provincie Flevoland) heeft het team van de Reinwardt Academie gewerkt aan de vraag hoe ze nationale en internationale projecten binnen deze netwerken rond voedselinnovatie en voedselproblematieken zichtbaar kunnen maken voor het bezoekende publiek.

Het netwerk van steden leert van elkaar door kennis en informatie te delen rond projecten die lokaal plaatsvinden op het gebied van grootstedelijke voedselvraagstukken. Men zoekt naar oplossingen die bijdragen aan een duurzamer, gezonder en toegankelijker voedselsysteem. Voor Almere, de gastheer van de Floriade Expo en ook lid van de MUFPP, zijn dat de projecten van de Flevo Campus die zich, net als de andere MUFPP-deelnemers, inzet om onderzoek te doen rond deze stedelijke voedselvraagstukken.

De opgeleverde presentatie The table is set wil een laagdrempelige introductie op de voedselvraagstukken zijn door de bezoeker zelf na te laten denken over eigen dagelijks voedselgebruik en door inspirerende nationale en internationale projecten van steden te tonen.  

Het project Food Heritage Learning Network vindt plaats in het kader van het onderzoeksprogramma Bringing in History van het lectoraat Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). Het onderwijsinnovatieproject richt zich op de rol van de erfgoedprofessional bij voedselvraagstukken en op onderwijs waarbij de voedselwereld nauw betrokken is. Voor het project verwierf Mario Jellema een Comenius Teaching Fellow beurs van regieorgaan SIA.

Jaar

2021

Terug naar lijst
Delen