Heritage Engagements: Critical Applications (2015-2019)

In 2011 werd Peter van Mensch opgevolgd door Hester Dibbits en Riemer Knoop. Onder hun leiding onderzocht het lectoraat dynamische erfgoedpraktijken en sociaal geëngageerde vormen van omgang met erfgoed. Met aandacht voor het brede erfgoedveld en de sociale kant van erf-goed, lag de focus minder op de ontwikkeling van een integrale of geïntegreerde erfgoedtheorie. In het onderzoek ontstonden twee hoofdlijnen. Dibbits werkte met een team aan het door haar en Marlous Willemsen geïntroduceerde concept van emotienetwerken.

Samen met partners werkte zij het idee uit tot een methode die professionals, scholieren, stu-denten en anderen helpt om een metaperspectief op erfgoedinteracties te ontwikkelen, ofwel ‘erfgoedwijs’ te worden. Knoop onderzocht met collega’s binnen het project Straatwaarden de relatie tussen erfgoed en de vormgeving van de publieke ruimte.

Net als hun voorganger besteedden beide lectoren in hun onderzoek veel aandacht aan de ver-anderende rol van de erfgoedprofessional. Met de komst van de 21e-eeuwse participatiemaatschappij groeit de vraag naar een professional die vooral optreedt als procesbegeleider of media-tor. De werk- en zienswijzen die Dibbits en Knoop hebben ontwikkeld, zijn toepassingen voor de erfgoedprofessional om als generalist in het erfgoedveld aan deze behoefte te voldoen.

In augustus 2015 begonnen Dibbits en Knoop aan een tweede termijn als duo-lectoren. In deze periode bouwden zij voort op hun eerste lectoraatsperiode met het onderzoeksprogramma Heritage Engagements, Critical Applications.

Delen