Terugblik op de workshop: ‘Tipping the Balance in the Football Canteen: Dealing with the meat ball and its lovers through Emotion Networking’

Een team van studenten, alumni en een PHD kandidaat van de Reinwardt Academie was op 23 juni actief op de internationale conferentie: ‘The Table is set, Food Identity and European Cities.’ Deze werd gehouden binnen de hekken van de Floriade, een gezamenlijk initiatief van de gemeente Almere, Aeres hogeschool, de Flevo Campus, De floriade Expo, de provincie Flevoland, Eurocities Working Group Food en het Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP).

Yolie Michielsen, een PHD kandidaat die haar onderzoek voor zowel de Universiteit van Wageningen als de Reinwardt Academie doet, leidde de workshop in: ‘Voedsel is sterk geworteld in culturele tradities en identiteit. Desondanks zijn er veel geluiden om voedselculturen drastisch te veranderen. Deze verandering kan veel emotie en weerstand teweegbrengen.’ Om deze transitie en de sentimenten daaromheen bloot te leggen gebruikt Yolie In haar onderzoek de methode van emotienetwerken.

Na de inleiding werden de deelnemers opgedeeld en namen plaats aan een tafel om zelf de methode te ervaren. Gespreksonderwerp: de gehaktbal, die in het centraal op het werkblad werd geplaatst. Tijdens de workshop bogen zij zich over sentimenten die gepaard gaan in de discussie omtrent de eiwittransitie. Voedsel is vaak niet zo rationeel is als deze wellicht lijkt en gaat vaak gepaard met gevoelens van nostalgie en thuis. Ook de geur en beeld werd mee genomen in de discussie en hoewel de meningen van deelnemers niet erg uiteen lagen konden zij toch worden bewogen door meningen van anderen om hun positie te herzien.

De workshop was ingestoken als een uitnodiging voor deelnemers uit de voedselwereld om verder kennis te maken met de methode van emotienetwerken; een voorbeeld hoe we als erfgoedprofessionals met onze kennis en ook ons perspectief kunnen bijdragen aan de zoektocht naar oplossingen in grootstedelijke voedselproblemen.

 

Delen