Lectoraat Cultureel erfgoed (2006-2011)

Van 2006-2011 deed lector Peter van Mensch onderzoek naar een unifying erfgoedtheorie en naar de omgevingsgerichtheid van erfgoedinstellingen. Destijds was er een sterke integrale beweging met de wens om alle erfgoedsectoren te verenigen. Daaruit ontstond de behoefte aan een overkoepelend theoretisch model wat de verschillende sectoren aansprak. Deze ontwikkeling van afzonderlijke sectoren naar een geïntegreerd erfgoedveld had vanzelfsprekend ook invloed op het curriculum. In 2008 werd de registratie van de bacheloropleiding veranderd van Opleiding Museologie naar Opleiding Cultureel Erfgoed. Hiermee werd de komst van een nieuw soort vakkundige aangekondigd: de erfgoedprofessional. Belangrijk in het onderzoek en onderwijs van Peter van Mensch was het idee van ‘het object als informatiedrager’. Generaties studenten van de Reinwardt Academie werden aan de hand van dit concept en het daaraan gekoppelde theoretische kader gewezen op het belang van professionele aandacht voor de gebruikssporen en lagen van betekenis die zich door de tijd heen aan objecten hechten.

Delen