CENTRINNO

New CENTRalities in Industrial areas as engines for inNOvation and urban transformation(2020-2024)
Een vierjarig Europees samenwerkingsproject op het terrein van industriële (erfgoed)sites. In negen Europese steden - potentiële creatieve, duurzame hubs - wordt emotienetwerken als tool toegepast en doorontwikkeld waar relevant. De pilotsite in Amsterdam is De Ceuvel/Buiksloterham.

Projectleider/penvoerder: Commune di Milano Partners: AHK, Waag Technology & Society, Metabolic (Amsterdam Noord) en anderen.

Website
https://cordis.europa.eu/project/id/869595
Terug naar lijst
Delen