Delen van het verleden. Erfgoed en educatie in de 21ste eeuw

Hester Dibbits (2015)

Delen van het verleden. Erfgoed en educatie in de 21ste eeuw is de oratie die Hester Dibbits uitsprak bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan het Centrum voor Historische Cultuur (ESHCC) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dibbits pleit voor onderzoek naar de uiteenlopende, vaak impliciete agenda’s, visies, missies en emoties die ten grondslag liggen aan educatieve erfgoedprogramma’s. Het doel daarvan is om meer inzicht te krijgen in de dynamiek in de hedendaagse erfgoedwereld en in processen van erfgoedvorming. 

Download
Delen van het verleden. Erfgoed en educatie in de 21ste eeuw
Delen van het verleden. Erfgoed en educatie in de 21ste eeuw
Terug naar lijst
Delen