Naar een plantaardig dieet: emotienetwerken als methode

Hester Dibbits - Reinwardt Academie (AHK), Yolie Michielsen - Wageningen University & Research, Imme Ruarus - Waag Futurelab (2022)

Er is een noodzaak om ons voedingspatroon naar een meer plantaardig alternatief in te richten, zowel vanuit gezondheids- als duurzaamheidsperspectief. Hoe worden mensen daartoe gestimuleerd? En waarom is dat, ondanks de bestaande kennis en beschikbare duurzame producten, tot op heden niet gelukt? Met deze vragen begon het onderzoek Tipping the Balance. Samen met Wageningen Universiteit & Research en Ahold Delhaize zocht Waag Futurelab naar de ‘tipping points’, oftewel de kantelpunten, in de voedseltransitie en specifiek in de voedselomgeving.

Centraal daarbij staat welke methoden kunnen bijdragen aan het co-creatief vormgeven van de voedselomgeving. Hoe kan een co-creatief proces invulling krijgen waarin bewoners/consumenten deel uitmaken van het vormgeven van de voedselomgeving? En hoe creëer je in dit proces ruimte voor verschillende perspectieven, gevoelens en (ervarings)kennis? In dit blog wordt binnen dit kader de methode emotienetwerken uitgelicht.

Vanuit het project Tipping the Balance vond een emotienetwerksessie plaats in Amersfoort. Emotienetwerken is een gespreksmethode waarbij een groep deelnemers een onderwerp bespreekt aan de hand van een emotie-grid: een grid met de assen ‘positief-negatief’ en ‘intens-mild’. Door zichzelf te positioneren op het grid, bespreekt de groep gevoelens rondom het onderwerp. In het kader van een plantaardig dieet stond in de sessie van Tipping the Balance de vegetarische loempia centraal. Hoe veranderde het emotienetwerkgesprek de houding van de deelnemers? Lees hoe de methode emotienetwerken kan helpen in de transitie naar een gezonde en duurzame voedselomgeving.

Link naar artikel.

Naar een plantaardig dieet: emotienetwerken als methode
Terug naar lijst
Delen