Moved by the Tears of Others: Emotion Networking in the Heritage Sphere

Jasmijn Rana, Marlous Willemsen, Hester Dibbits (2017)

Moved by the Tears of Others: Emotion Networking in the Heritage Sphere introduceert het concept van emotienetwerken en werkt dit verder uit. Hoe verhouden emoties en erfgoed zich precies tot elkaar? Het essay schetst niet alleen verschillende theoretische invalshoeken en een methodologische aanpak maar biedt ook handvatten om strategieën te ontwikkelen voor het samenstellen van museumcollecties.   

Download
Moved by the Tears of Others: Emotion Networking in the Heritage Sphere
Moved by the Tears of Others: Emotion Networking in the Heritage Sphere
Terug naar lijst
Delen