Tipping the balance in dietary change

Behavioural after effects of designing healthy and sustainable food environments (2020-2024)
In onze huidige maatschappij is ongezond eten in overvloed aanwezig waardoor er ongezonde, maar vooral onhoudbare eetpatronen zijn ontstaan. Dit tweejarig project maakt gebruik van emotienetwerken en andere ‘research-through-design approaches’ om te komen tot gezondere en duurzamere voedselomgevingen.

Projectleider/penvoerder: prof. dr. Emily de Vet, Universiteit Wageningen Partners: Reinwardt Academie, Waag Technology & Society.

Eetrituelen #2 in Felix Meritis
Op 20 oktober 2021 kwamen er 30 mensen bijeen in Felix Meritis om samen te brainstormen over nieuwe, plantaardige eetrituelen. Programmamaker Lotte Sluiter en Melissa Korn vonden het tijd om plantaardig eten in een nieuw daglicht te plaatsen: als serieus dieet in onze toekomstige manier van leven. Daarom ontwikkelden zij in samenwerking met de Reinwardt Academie (AHK) een workshop ‘Emotienetwerken’ waarin werd ingegaan op de emoties van de deelnemers ten opzichte van een volledig plantaardig dieet.  

Lees hier het hele verslag van deze bijeenkomst.

Promotieonderzoek: Vleesconsumptie en weerstand tegen de transitie richting meer plantaardige consumptie 
Voor milieu en klimaat, dierenwelzijn en de volksgezondheid zou men minder vlees moeten eten, maar dat lijkt op dit moment nog niet (voldoende) te gebeuren. Vleesconsumptie is een emotioneel beladen onderwerp. Weerstand tegen reductie ervan is op allerlei manieren aanwezig. Het PhD project ‘Tipping the balance’ onderzoekt hoe we deze weerstand beter kunnen begrijpen vanuit het perspectief van groepsdynamiek. Verschillende theoretische concepten, zoals ideologie en ritueel, en methoden, zoals emotienetwerken en interviews, zullen hierbij toegepast worden. 

Looptijd: Oktober 2020 – december 2024 

Begeleiding: prof. dr. Hester Dibbits, prof. dr. Emely de Vet en dr. Hilje van der Horst 

Yolie Michelsen 
Yolie heeft een achtergrond in consumptiesociologie, culturele antropologie en cultuurfilosofie. Tijdens haar opleidingen heeft zij zich met name gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek. De onderwerpen van haar theses – dominante schoonheidsidealen, weerstand tegen vleesreductiebeleid en psychische problematiek onder studenten – illustreren haar brede interesse in verschillende complexe, maatschappelijke vraagstukken.

Website
https://www.nwo.nl/projecten/40319235
Terug naar lijst
Delen