Facilitated Interaction on Heritage and Wellbeing

FIoHaW (2018)
Met een NWO-KIEM-subsidie kwam het project Facilitated Interaction on Heritage and Wellbeing (FIoHaW) tot stand. Dit project onderzocht in hoeverre emotienetwerken aansluit bij educatieve instrumenten die in het buitenland zijn ontwikkeld voor en door de museale sector. Daarnaast werd er gewerkt aan een toolkit die abstracte, academische begrippen naar de dagelijkse praktijk kan vertalen.

Projectleider/penvoerder: prof. dr. Hester Dibbits, ESHCC (EUR) Partners: Reinwardt Academie, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, University

Website
https://www.nwo.nl/projecten/314-98-132-0
Terug naar lijst
Delen