"Ik heb een dubbel gevoel bij de letters."

Waar gaat dit over?
'I Amsterdam is natuurlijk de slogan van Amsterdam Marketing. Het nieuwe college wil de letters weghalen uit het straatbeeld, want de slogan zou te individualistisch zijn.' 

Wanneer kwam je hiermee in aanraking? 
'In mijn laatste jaar aan de Reinwardt Academie wijdde ik mijn afstudeerstage en -onderzoek aan de rol van cultuur in citymarketing.'

Waarom raakt dit jou?
'Ik heb er een dubbel gevoel bij. Is I Amsterdam ten onder gegaan aan zijn eigen succes of slachtoffer geworden van de opkomst van low-budget vliegtuigmaatschappijen?'

Vertel er iets over wat niet veel mensen weten.
'Teus Eenkhoorn is oud-directeur van de Reinwardt en stelde voor om de letters naar het Openlucht Museum te halen. Ik dacht hetzelfde, maar dan voor het Amsterdam Museum!'

Waarom is dit voor jou een future classic?
‘De I Amsterdam-letters voor het Rijksmuseum behoren binnenkort mogelijk tot de verleden tijd. Er is nu al door verschillende partijen interesse getoond om ze te adopteren.’

Delen