Basiscursus Collectiemanagement in de praktijk

Startdatum: 12 september 2023. Uiterste inschrijvingsdatum: 23 augustus 2023.

Overzicht

  • Voor wie:  Mid-careerprofessionals uit het brede erfgoedveld.  

  • Startdatum12 september 2023

  • Uiterste inschrijvingsdatum23 augustus 2023

  • Locatie:  De Reinwardt Academie, Amsterdam  

  • Tijden:  5 dinsdagen, van 14:00 - 18:00 

  • Kosten:  € 565,00 (exclusief btw). Meer informatie over financiële toegankelijkheid vind je hier. 

  • Maximaal aantal deelnemers:  25 

Welke vragen en dilemma's komen erfgoedprofessionals tegen bij het uitvoeren van werkzaamheden? Wat is haalbaar? En wat is duurzaam? Met deze cursus stimuleren we het maken van uitvoerbare keuzes. Samen kijken en denken we na over praktische oplossingen voor beroepsproblemen.

In deze cursus staat jouw eigen praktijksituatie centraal. Aan de hand van de door deelnemers ingebrachte casussen, komer er allerlei beheer- en behoudsaspecten aan bod. Denk hierbij aan mogelijke schadefactoren zoals; diefstal, insecten, luchtvervuiling en klimaat of processen zoals depotbeheer, transport, tentoonstellen en dagelijkse zorg. Voorbeelden uit de beroepspraktijk gaat hierin telkens gepaard met uitwisseling met de groep, praktische tools en quick-wins.

Vragen, thema's of dilemma's die je graag terug wilt zien kun je met ons delen in het aanmeldformulier, deze nemen wij zo veel mogelijk mee in het programma.

Opzet

De cursus bestaat uit vijf onderdelen van ieder vier uur en wordt gegeven op de Reinwardt Academie. Tijdens de les gaan we in op het huiswerk, bespreken we een stukje theorie en passen we de opgedane kennis toe op jouw instelling en praktijk.

Voor wie?

Mid-careerprofessionals uit het brede erfgoedveld, van kleine en middelgrote musea, archeologische instellingen en (erfgoed)instellingen. De cursus is bedoeld voor zowel specialisten die hun kennis in een breder raamwerk willen inbedden als ervaringsdeskundigen die hun praktijk willen toetsen. Kortom een diverse mix aan professionals die hun kennis willen opfrissen, ervaringen willen uitwisselen, alsook nieuwe ontwikkelingen toepasbaar willen maken en huidige methoden kritisch willen beschouwen. Er is plek voor maximaal 25 deelnemers. 

Niveau

Deze cursus is op hbo-niveau en sluit aan op mbo’ers die een inhoudelijke slag willen maken en wo'ers die verbreding en/of praktijkgerichte oplossingen zoeken.

Je kunt deze cursus opvoeren als onderdeel van je bij- en nascholing voor het ACTOR-register. 

Programma

Week 1: Introductie (12 september)
In deze eerste bijeenkomst zullen we even kort kennis maken, een blik werpen op de ingestuurde casestudies en het programma van de komende weken bespreken. Daarna zullen we het Framework for Preservation of Heritage Collections behandelen en ingaan op art handling en transport. Het Framework is een tool dat erfgoedprofessionals help bij het maken van praktische keuzes over de wijze waarop je collectie kan beschermen tegen schadefactoren. In het thema art handling en transport worden de volgende vragen behandeld: hoe bescherm ik mijzelf en waar moet ik rekening mee houden bij het verplaatsen van een object?

Week 2: Depotbeheer (19 september)
De tweede bijeenkomst staat in het teken van depotbeheer. Hoe kun je je depot duurzamer en efficiënter inrichten? We gaan verder in op het kiezen van opslagmiddelen, het maken van steunen en het beheer van het depot.

Week 3: Het object en museumklimaat (26 september)
In de derde bijeenkomst gaan we het hebben over het museumklimaat. Hoe breng je een binnenklimaat in kaart? Hoe maak je een klimaatbeleid? En hoe analyseer je klimaatgrafieken? Op deze cursusdag zullen we ook één methode bespreken betreft het klimatiseren van vitrines.

Week 4: Inrichten en tentoonstellen (3 oktober)
Welke voorbereidingen en hulpmiddelen heb je nodig om een tentoonstelling veilig in te richten? Leer mogelijke knelpunten benoemen en verzamel quick-wins voor je eigen praktijk.

Week 5: Open – afhankelijk van ingebrachte casussen, Afsluitende bijeenkomst (10 oktober)
Deze week laten we nog even open, die richten we in aan de hand van jullie casussen. Vergeet dat ene belangrijke onderwerp dus niet te benoemen in je deelnameformulier.Tijdens deze afsluitende bijeenkomst evalueren we de cursus en kijken we naar de opbrengst. Welke vragen heb jij nog? Welk onderwerp is onderbelicht gebleven? Tot slot reflecteren we gezamenlijk op onze eindproducten en sluiten we af met een borrel.

Tijdsinvestering

Voor iedere les staat twee uur huiswerk.  Een uur waarin je je alvast inleest voor de komende les en een tweede uur na afloop waarin je werkt aan je scan, analyse of plan.

Wat heb ik aan het eind van deze cursus?

Aan het eind van deze cursus heb je een goed idee van het verschil tussen theorie en praktijk waardoor haalbare normen kunnen worden gesteld voor het collectiemanagement van je eigen instelling.

Wat zeggen cursisten over hun ervaring?

“Het meest waardevol was dat er juist ook aandacht was voor de praktijk, omdat deze altijd weerbarstiger is dan de theorie."

“Ontzettend prettige docenten! Ook de nazorg naar aanleiding van de casussen. Erg fijn!!"

“Goede cursus, fijne betrokkenheid vanuit de Reinwardt en zeer gemotiveerde en inspirerende sprekers!" 

Kosten

Deelname aan de cursus Collectiemanagement kost €565 exclusief btw. We moedigen iedereen aan om te kijken naar de verschillende regelingen die er zijn met betrekking tot professionalisering binnen het erfgoedveld. We hebben hier een handig overzicht voor gemaakt.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Stuur een mailtje naar rwa-heritagelab@ahk.nl.

Delen