Algemene voorwaarden

Bij deelname aan een cursus, training, studiedag, erfgoedlab, leergang of bijeenkomst, voorts genoemd een programma, van het Heritage Lab zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Inschrijving 

Belangstellenden schrijven zich in via onze website. U gaat hiervoor naar het inschrijfformulier en vult de verplichte velden in. Na het invullen van de verplichte velden, ontvangt u automatisch een bevestiging van uw inschrijving. Daarnaast ontvangt u uiterlijk twee weken voor de start van het programma per e-mail een deelnamebevestiging met eventuele nadere informatie over het programma en de locatie. Na inschrijving hebt u 14 dagen bedenktermijn.  U wordt vervolgens automatisch geplaatst, tenzij er een selectieprocedure wordt vermeld op de cursuspagina.

Kosten

De deelnamekosten worden altijd vermeld bij een programma zodra de inschrijving opent. Degene die zich inschrijft voor een programmaprogramma waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, verplicht zich persoonlijk dat de bijdrage wordt betaald. Degene die zich inschrijft is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens, inclusief de gegevens die voor een correcte factuur nodig zijn.

Annuleren 

Bent u bij nader inzien niet in de gelegenheid om deel te nemen aan het programma dan kunt u uw inschrijving tot drie weken voor de startdatum van het programma kosteloos annuleren. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Annulering van een inschrijving voordat het programma is begonnen, geschiedt door middel van een e-mail. Het is mogelijk om in overleg met de organisatie een vervanger aan te melden. Na aanvang van het programma is annulering niet meer mogelijk. 

Uitstel of annulering

Het kan voorkomen dat het Heritage Lab een programma moet uitstellen of annuleren. Als dit gebeurt bij een programma waarvoor u zich hebt aangemeld, ontvangt u daarvan zo spoedig mogelijk bericht. Als het programma wordt uitgesteld, plaatsen wij u vrijblijvend voor het programma op het nieuwe tijdstip, dit hoort u uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus. Als u op dit nieuwe moment niet aanwezig kunt zijn, krijgt u uw geld terug.

Uitsluiting voorwaarden derden

Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden die (de werkgever van) de deelnemer hanteert worden nadrukkelijk uitgesloten. Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden van het Heritage Lab.

Betaling 

Betaling van facturen dient te geschieden binnen 25 dagen na factuurdatum.  Indien niet tijdig wordt betaald na twee herinneringen en een aanmaning kunnen wij een incassobureau inschakelen. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in- als buiten rechte, voor rekening van de betalingsplichtige.

Auteursrecht 

De Reinwardt Academie bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken). Niets uit deze opgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van het Heritage Lab of betreffende andere auteurs. 

Relatiebestand

De gegevens van cursisten worden opgenomen in de administratie van het Heritage Lab. De cursist geeft hiermee toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens op te nemen in het relatiebestand van het Heritage Lab om te worden gebruikt om deze onder meer te informeren over een programma en voor doeleinden van persoonlijke ontwikkeling. Het Heritage Lab houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Contactgegevens 

 

Heritage Lab

Reinwardt Academie

Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten

Hortusplantsoen 2

1018 TZ Amsterdam

rwa-heritagelab@ahk.nl
+31 (0)20 5277100

 

IBAN: NL31 RABO 0309 0336 40

BIC: RABONL2U t.n.v. Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

BTW nr. NL008612791B01

K.v.K. nr. 4121083

 

Aldus vastgesteld te Amsterdam 14 februari 2024 

Delen