Praktijkbureau (voorheen Stagebureau)

Werk je in het brede erfgoedveld en heb je een concreet vraagstuk of een interessant project waar je de skills van onze Reinwardt-studenten voor wilt inzetten? Vul dan hier het formulier in, zodat wij aan de slag kunnen met de juiste match!

Ben je specifiek op zoek naar een afstudeerproject en heb je die ook al eerder bij ons aangeboden? Dan kun je ons direct het vacatureformulier toesturen, dit document vind je hier.

Heb je andere vragen en wil je in contact komen met iemand van het Praktijkbureau? Mail dan naar rwa-praktijkbureau@ahk.nl of bel 020-527 7100.

Algemene informatie

Bij de Reinwardt Academie worden studenten opgeleid tot erfgoedprofessional.  Vanaf het eerste studiejaar krijgen studenten erfgoedbreed onderwijs : van(kunst)objecten, archeologische vondsten, natuurlijke  collecties, archieven, (digitale) databanken, monumenten, landschappen maar ook tradities, rituelen en volksgebruiken. Gedurende de studie wordt aandacht besteed aan alle erfgoedterreinen van roerend, onroerend en immaterieel erfgoed.

De opleiding stimuleert de wisselwerking tussen theorie, praktijk en ethiek. Naast het volgen van theorievakken werken studenten op projectbasis aan concrete vraagstukken vanuit het (brede) erfgoedveld. De combinatie van theorie met praktijk maakt onze studenten breed inzetbaar om met specialisten op verschillende vakgebieden zoals archivistiek, communicatie, collectiebeheer, educatie, informatiemanagement, participatie en tentoonstellingen samen te werken.

Werkervaringsplekken

Tijdens de opleiding hebben studenten de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Studenten kunnen dit vormgeven via een afstudeerstage, afstudeeronderzoek of een kleine praktische klus. Daarnaast zijn er ook vakken waarin direct wordt samengewerkt met het veld zoals de take-over en implementatieprojecten. Meer informatie over deze verschillende werkervaringsplekken vind je hieronder.

 • Take-over (Studiejaar 2)
  Elk jaar is de academie op zoek naar erfgoedplekken die hun deuren willen openen voor onze studenten. In het voorjaar, als afsluiting van het tweede studiejaar, krijgen studenten de kans om als groep gedurende drie weken ervaring op te doen op een erfgoedlocatie.
 • Praktisch werk (Studiejaar 3)
  Studenten krijgen vanaf het derde studiejaar de mogelijkheid om 1 tot 5 studiepunten (20 tot 132 werkuren) vrij in te vullen met Praktisch werk. Hieronder worden werkzaamheden verstaan waar studenten zelfstandig en met verantwoordelijkheid werken aan een klein erfgoedproject. De eigen inbreng en leerervaring staan hierin centraal.
 • Implementatieproject (Studiejaar 3)
  De academie is jaarlijks op zoek naar erfgoedplekken die als opdrachtgever binnen de kaders van het implementatieproject willen fungeren. In het derde studiejaar werken studenten binnen een projectgroep aan een casus vanuit de praktijk. Studenten ontwikkelen een realistisch en operationeel plan uit waar de instelling direct mee kan werken.
 • Afstudeerstage (Studiejaar 4)
  De afstudeerstage (560 werkuren) maakt deel uit van de afstudeerfase en is het praktische component van het afstuderen. De nadruk ligt op het in de praktijk brengen van kennis en vaardigheden die de student gedurende de studie eigen heeft gemaakt. In zowel het eerste als in het tweede semester is er een mogelijkheid om een afstudeerstage aan te bieden.
 • Afstudeeronderzoek (Studiejaar 4)
  Ook het afstudeeronderzoek (840 werkuren) maakt deel uit van de afstudeerfase en is het theoretisch component van het afstuderen. Op verzoek van een instelling kan de student een maatschappelijk relevant (beroeps)probleem op het terrein van het cultureel erfgoed oplossen. De student formuleert een onderzoeksvraag en werkt zelfstandig aan een onderzoeksontwerp en beroepsproduct die direct bruikbaar zijn voor in de praktijk.

Aanleveren van de vacaturetekst

Heb je al een concreet project op de plank liggen of heb je een afstudeerstage waarvoor je een Reinwardtstudent wilt inzetten en is je project al afgestemd? Dan kan je de vacaturetekst bij ons aanleveren via rwa-praktijkbureau@ahk.nl.

Voor het schrijven van een passende vacaturetekst kan je gebruik maken van ons vacatureformulier. Deze kan je hier downloaden.

Kom je niet uit de vacaturetekst of weet je niet of je vacature wel aansluit bij de afstudeerstage? Wil je met ons sparren over je project?  Neem dan contact met ons op via rwa-praktijkbureau@ahk.nl en/of bel 020-527 7100. We helpen je graag op weg.

Stagevergoeding, reiskosten en verzekering

Een stagevergoeding wordt zeer op prijs gesteld. De student doet nuttig werk waar een beloning tegenover mag staan. We verwachten daarom van al onze werkervaringsplekken een marktconforme stagevergoeding. Zie hiervoor ook de Fair Practice Code.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat bij een stage er van de instelling wordt verwacht dat deze de reiskosten vergoed voor woon-werkverkeer als de student geen ov-jaarkaart heeft die doordeweeks geldig is. Verder is de instelling verplicht een adequate verzekering voor de student af te sluiten. De student draagt zelf zorg voor een ziektekostenverzekering en een W.A.-verzekering.

Stageovereenkomst

De Reinwardt Academie maakt gebruik van een standaard stageovereenkomst. Wil je liever een eigen overeenkomst gebruiken dan kan dat, mits de belangen van alle partijen hierin zijn gewaarborgd.

Begeleiding

Het is van essentieel belang dat er bij de werkervaringsplek een vaste begeleider is met wie de student regelmatig contact heeft.

Bij de start van de stage zal de student om op weg te komen wat meer begeleiding nodig hebben. Gedurende de stage wordt dit minder, maar houdt zeker ook rekening met werkoverleggen en verdere aansturing.

Randvoorwaarden

Om de studievoortgang en de veiligheid van onze studenten te waarborgen vertrouwen wij erop dat de studenten zijn verzekerd van goede begeleiding en dat er een veilige werkplek zowel in fysiek als ook sociaal opzicht ter beschikking staat.

Veiligheid, respect en wederzijds vertrouwen zijn voorwaarden voor een geslaagde werkervaring. Ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag zijn dan ook ontoelaatbaar. Studenten kunnen hiervoor terecht bij een vertrouwenspersoon zowel binnen als buiten de opleiding, dit via de pagina Vertrouwenspersoon, op MyAHK, ons intranet. Ook kan er contact worden opgenomen met het Praktijkbureau via
rwa-praktijkbureau@ahk.nl en/of 020-527 7100.

We verwachten van al onze werkervaringsplekken een marktconforme stagevergoeding. Zie hiervoor ook de Fair Practice Code.

Werkervaringsplek voor de masteropleiding

Heeft je organisatie werk of onderzoek nodig op masterniveau? Neem dan contact op met de programmamanager Menno Welling.

Delen