De Reinwardt Academie werkt samen met zowel de grote, bekende musea als ook met veel, kleinere en gespecialiseerde erfgoedinstellingen of aan de erfgoedsector gelieerde bedrijven. Ook voor stages en projecten put de academie uit een groot en divers netwerk aan instellingen in binnen- en buitenland.

Tweedejaarsstage
Bij de tweedejaars stage is gekozen voor een geïntegreerde aanpak tussen werken en leren. Naast de werkzaamheden voor de instelling, krijgt de student vanuit de opleiding opdrachten op het gebied van publieksonderzoek, organisatiekunde, en erfgoedtheorie. Hiermee laten wij de student vanuit een professionele invalshoek kijken naar de beroepspraktijk. De student verricht circa 30 uur per week werkzaamheden voor uw organisatie en besteedt ongeveer 10 uur per week aan opdrachten vanuit de academie.

Afstudeeronderzoek en -stage
Het laatste jaar van de opleiding bestaat uit een afstudeeronderzoek en een -stage. Bij het afstudeeronderzoek ligt de nadruk op het methodisch aanpakken van een maatschappelijk relevant probleem op het gebied van erfgoed. Bij de afstudeerstage gaat het om het in praktijk brengen van de opgedane kennis en vaardigheden. De afstudeerstage bestaat uit één project of twee deelprojecten op een specifiek terrein.

Delen
 

Reinwardt Community

Vertel, deel en doe mee