Voor stage-instellingen

Bachelorstudenten van de Reinwardt Academie lopen stage in het tweede en vierde jaar van hun opleiding. Bij kleine, gespecialiseerde erfgoedinstellingen en bij grote, bekende musea en organisaties. Wilt u een stageplek aanbieden? Dan horen wij graag van u!

Tweedejaarsstage
De tweedejaarsstage bestaat uit een geĆÆntegreerde aanpak van werken en leren. De student werkt 32 uur per week voor de stage-instelling en besteedt 8 uur per week aan opdrachten vanuit de academie. Hierdoor vormt de student een professionele kijk op de beroepspraktijk. De tweedejaarsstages lopen van januari tot en met mei 2021. Hier vindt u alle informatie.

Afstudeeronderzoek en -stage
Het laatste jaar van de opleiding bestaat uit een afstudeeronderzoek en een afstudeerstage. Studenten kunnen deze met elkaar combineren of apart van elkaar doen. Bij het onderzoek ligt de nadruk op het methodisch aanpakken van een maatschappelijk relevant probleem op het gebied van erfgoed. Bij de stage gaat het om het in de praktijk brengen van opgedane kennis en vaardigheden. Afstudeerstages starten in september of eind januari. Hier leest u meer informatie over afstudeerprojecten.

Stage masteropleiding
Niet alleen onze bachelorstudenten, maar ook de studenten van onze internationale masteropleiding Applied Museum & Heritage Studies lopen stage. Meer informatie daarover vindt u hier.

Contact

Heeft u een stageplek voor bachelorstudenten? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met Jule Forth via rwa-stagebureau@ahk.nl.

Delen