Covid-19 update

Ook ten tijde van Covid-19 willen we onze studenten graag de waardevolle ervaring van een stageplek meegeven. Voorafgaand aan de stage wordt van iedere organisatie om een plan B gevraagd, zodat de student in iedere omstandigheid de stage alsnog kan voortzetten. Meestal is dit gewoon mogelijk en we kijken graag mee naar hoe een veilige stageomgeving gerealiseerd kan worden.

Informatie tweedejaarsstage bachelor Cultureel erfgoed 2020 - 2021

De Reinwardt Academie is onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en verzorgt de bacheloropleiding Cultureel erfgoed. Studenten lopen in het tweede jaar stage bij een erfgoedinstelling of bij een organisatie die gelieerd is aan de erfgoedsector. De stage vormt een eerste kennismaking met het werkveld.

De stage

Bij de tweedejaarsstage is gekozen voor een geïntegreerde aanpak tussen werken en leren. De student voert praktische werkzaamheden uit voor de stage-instelling en krijgt vanuit de academie opdrachten gericht op de eigen ontwikkeling als toekomstig erfgoedprofessional. Daarnaast volgt de student tijdens de stageperiode een aantal dagen colleges. De stage wordt afgesloten met een schriftelijk verslag.

Vacaturetekst

Het is belangrijk dat u de stagewerkzaamheden van tevoren goed omschrijft. Zo is voor iedereen duidelijk wat de student precies gaat doen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde vacatureformulier. Uw vacaturetekst ontvangen wij graag uiterlijk 1 oktober 2020.

De juiste match

Het stagebureau van de Reinwardt Academie verzamelt alle aangeboden stageplaatsen. Eind november hoort u welke student kandidaat is voor uw stageplaats. Daarna volgt een sollicitatieprocedure waarbij beide partijen kijken of er sprake is van een match.

Tijdpad en uren

De stageperiode loopt van maandag 25 januari tot en met vrijdag 21 mei 2021. De student werkt 32 uur per week voor de instelling en besteedt 8 uur per week aan opdrachten van de academie.

Lesdagen en vakantie

Tijdens de stageperiode heeft de student vijf verplichte lesdagen op de academie, exacte data volgen. De student heeft geen recht op studieverlof, maar we verzoeken u de student in staat te stellen deel te nemen aan tentamens. De student heeft tijdens de stageperiode recht op één week vakantie. Deze wordt in overleg met u opgenomen.

Begeleiding, werkplek en werkbezoek

Het is van essentieel belang dat er bij de stage-instelling een vaste begeleider is met wie de student regelmatig contact heeft. Ook moet er sprake zijn van een werkplek op locatie. De docent die de stage begeleidt heeft regelmatig contact met de student en brengt een bezoek aan het stageadres. De student organiseert tijdens de stageperiode een werkbezoek voor zes medestudenten. Door elkaars stage-instellingen te bezoeken, maken de studenten kennis met de diversiteit van het erfgoedveld. De docentbegeleider is hierbij aanwezig.

Opdrachten vanuit de academie

Tijdens de stageperiode krijgt de student meerdere opdrachten vanuit de academie. Voor het vak Publieksonderzoek moet de student een kleinschalig kwantitatief publieksonderzoek opzetten en uitvoeren. Geef op het vacatureformulier aan of dit wel of niet mogelijk is in uw organisatie.
Voor het vak Organisatiekunde is het belangrijk dat de student aan het eind van de stage weet hoe uw organisatiestructuur eruitziet. Door een aantal kleine opdrachten te doen leert de student onder andere besluitvormingsprocessen binnen uw organisatie of afdeling te herkennen.
Voor het vak Erfgoed en Praktijk krijgt de student een aantal opdrachten rond erfgoedthema’s. Over één aspect uit de praktijk maakt de student een filmpje.

Stageovereenkomst

De Reinwardt Academie maakt gebruik van een standaard stageovereenkomst. Wilt u liever een eigen overeenkomst gebruiken dan kan dat, mits de belangen van alle partijen hierin zijn gewaarborgd.

Stagevergoeding, reiskosten en verzekering

Een stagevergoeding wordt zeer op prijs gesteld. De student doet nuttig werk waar een beloning tegenover mag staan. De stage-instelling vergoedt de reiskosten voor woon-werkverkeer als de student geen ov-jaarkaart heeft die doordeweeks geldig is. De stage-instelling zorgt voor een adequate verzekering voor de student. De student draagt zelf zorg voor een ziektekostenverzekering.

Evaluatie en beoordeling

Aan het einde van de stage sturen we u een evaluatieformulier toe. We stellen het op prijs als u dit formulier wilt invullen. De begeleidende docent neemt deze evaluatie mee in de beoordeling.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het stagebureau via 020-527 7100 of rwa-stagebureau@ahk.nl.

Delen