Straatwaarden

Straatwaarden onderzocht aan de hand van voorbeelden en conceptuele reflecties, de veranderende praktijken van erfgoedvorming in de publieke ruimte. "Het onderzoeksproject Straatwaarden heeft ons inzichten opgeleverd over hoe we de zogeheten vermaatschappelijking van erfgoed en ruimte kunnen zien en duiden", vertelt lector en projectleider Riemer Knoop.

Heritage- & placemaking

In een tijd van bottom-up, participatie, diversiteit en meer sociaal-duurzame kwaliteiten in onze leefomgeving constateren de onderzoekers een groeiende rol van nieuwe, meer participatieve en duurzame praktijken in onze omgang met erfgoed en de publieke ruimte. Knoop: "Vanuit een ‘sustainistisch’ cultuurperspectief beschouwd blijken die succesvoller naarmate ze meer maatschappelijk verankerd zijn en ruimte bieden aan pluriformiteit in waarden en participanten. Dat stelt nieuwe eisen aan erfgoedprofessionals."

Het Straatwaardenonderzoek onderstreept hoe erfgoed niet zozeer als ‘te behouden object of locatie’ dient te worden gezien, maar als deel van een maatschappelijke ontwerpopgave. Het toont hoe de praktijk van erfgoedvorming in de leefomgeving aan het veranderen is: erfgoed wordt inclusiever, is sterker verbonden met maatschappelijke spelers en sluit beter aan bij waarden van lokale gemeenschappen.

ACIN

Straatwaarden komt voort uit een serie workshops en expertmeetings in 2016-2017 met een brede groep onderzoekers en spelers uit het erfgoeddomein. Het project, onder leiding van de Reinwardt Academie in samenwerking met Lectoraat Play & Civic Media (HvA), Gordion Cultureel Advies en Sustainism Lab, is mede mogelijk gemaakt door het hbo-innovatieprogramma Amsterdam Creative Industries Network (ACIN).

ACIN (Amsterdam Creative Industries Network) is een Centre of Expertise en is opgericht door de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Lectoren en onderzoekers van deze hogescholen zijn daarom nauw betrokken bij de labs. Door deze expertise en de koppeling met toonaangevende bedrijven, zijn het onderzoek en de toepassingen zeer relevant en van hoog niveau.

Meer informatie

Delen
 

Straatwaarden

Download het onderzoek

 

Reinwardt Community

Meer over Straatwaarden