Publicaties

Publicaties van Riemer Knoop


Contact
06 22 9745 81  
riemer.knoop@ahk.nl
Gordion
LinkedIn

 

 

Riemer Knoop werkt vanuit de overtuiging dat het bij erfgoedkwesties vooral gaat om het liefdevol begeleiden van transities. De wereld en haar cultuur veranderen voortdurend. Dat levert een hoge dynamiek op rond zaken die mensen koesteren. De wil tot behoud is daar volgens Knoop vaak een onvolkomen antwoord op.

Knoop wil breder kijken, partijen verbinden en faciliteren en met begrip, kennis en creativiteit bijdragen aan nieuwe oplossingen. Hij biedt culturele opdrachtgevers maatwerk in vraagstukken op het gebied van beleidsontwikkeling, communicatie en strategie.

Vanuit zijn praktijkervaring met kentheoretische, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken reflecteert hij in het lectoraat vooral op de dynamiek waarin erfgoed ontstaat.

Knoop heeft een brede professionele achtergrond op het gebied van archeologie, monumentenzorg, musea en erfgoed. Hij werkte onder meer bij het Rijksmuseum van Oudheden, de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Dr. Riemer Knoop haalde zijn master en PhD in Klassieke archeologie en is naast lector Cultureel erfgoed eigenaar van adviesbureau Gordion. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de stichting Document Our History Now en lid van de stuurgroep Queering the Collection. Ook was Knoop gasthoogleraar aan de Mahidol University in Bangkok.

Delen
 

Publicaties

Publicaties van Riemer Knoop


Contact
06 22 9745 81  
riemer.knoop@ahk.nl
Gordion
LinkedIn