Samenwerking

Door samen te werken met externe partijen verbindt het lectoraat onderzoek optimaal met onderwijs en beroepspraktijk. Betrokken organisaties kunnen van elkaar leren, elkaar inspireren en gebruikmaken van elkaars netwerk. De samenwerkingen zijn uiterst divers. Niet alleen wat betreft duur en intensiteit, maar ook wat betreft de rol die externe partijen spelen. Zij kunnen bijvoorbeeld optreden als projectpartner, klant, stagevoorziener, opdrachtgever of klankbord. Onderstaand overzicht biedt een karakteristieke doorsnede van die diversiteit.

Stichting The Beach is een laboratorium voor sustainist design, dat in Amsterdam Osdorp lokaal talent inspireert en versterkt. Op basis van duurzaamheid, eerlijk delen en de menselijke maat ontwikkelt de stichting nieuwe projecten en relaties die gemeenschappen versterken. The Beach is extreem vernieuwend bezig in een rauwe sociale werkelijkheid. Het zijn echte voorlopers in het veld. The Beach vormde de locatie voor een aantal workshops van Michiel Schwarz’ Artist in Residence en is vaste partner in het project Straatwaarden en de archiefateliers.

www.thebeach.nu

Imagine IC is een archief, museum, debatcentrum en erfgoedplatform in Amsterdam-Zuidoost. De organisatie vult het stedelijke en landelijke erfgoed aan door het dagelijks leven in de stad en de buurt te documenteren, te presenteren en te bespreken. Imagine IC is dynamisch en activistisch en combineert een academische aanpak met een brede publieke benadering. De intensieve en succesvolle samenwerking met de Reinwardt Academie bestaat uit onder meer stages, trainingen en onderwijs- en onderzoeksprojecten zoals Immaterieel Erfgoed met Prik en Stadsgevoel.

www.imagineic.nl

Het Van Abbemuseum in Eindhoven is een van de toonaangevende musea voor hedendaagse kunst in Europa. Het heeft een grote internationale collectie en stelt op experimentele wijze vragen op het gebied van kunst en samenleving. Bijvoorbeeld over de rol van de collectie als cultureel geheugen. Het museum, dat onderwerpen als inclusie en LHBT als hoofdzaken ziet en niet als bijzaken, is het concept 'museum' opnieuw aan het uitvinden. Met de Reinwardt Academie zijn er meerdere samenwerkingsverbanden, zoals Queering the Collection, de Erfgoedarena’s en Straatwaarden.

www.vanabbemuseum.nl

Het Meertens Instituut onderzoekt en documenteert de Nederlandse taal en cultuur. Het legt daarbij het accent op de verschijnselen die het alledaagse leven in de samenleving vormgeven. Het toonaangevende instituut is inspirerend, van een hoog academisch niveau en draagt bij aan nieuwe theoretische inzichten. Mede door de heldere visie op immaterieel erfgoed is het instituut een belangrijke sparringpartner voor de Reinwardt Academie. Dat komt onder meer tot uiting in stageplaatsen en gastcolleges voor studenten. Daarnaast zijn het Meertens Instituut en de AHK partners in ARIAS.

www.meertens.knaw.nl

VISSCH+STAM beschouwt zichzelf als een consultancyboetiek. Het bedrijf hanteert een hedendaagse visie en aanpak op het gebied van strategisch design, ziet creativiteit als een ambacht en gelooft niet in standaardoplossingen. Dwarsig, prikkelend en werkend vanuit een participatief gedachtegoed. Het lectoraat laat zich graag inspireren door nieuwe gedachten en onderzoek zoals door senior partner Jasper Visser verwoord bij Erfgoedarena’s en brainstormsessies voor Horizon2020-projecten.

www.visschstam.com

Waag technology & society opereert op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Ruim zestig medewerkers stimuleren actief burgerschap door open, eerlijke en inclusieve technologie te ontwikkelen. Ze zijn innovatief en zeer betrokken. Waag is betrokken bij keuzevakken voor studenten, laat de Reinwardt Academie kennismaken met nieuwe vormen van (data)onderzoek en werkt aan de vertaling van de methode van emotienetwerken in een digitale toolkit.

www.waag.org

Contact

Ideeën over samenwerking? Neem dan contact op met Hester Dibbits of Riemer Knoop.  

Delen