Samenwerking

Samenwerken is een tweede natuur voor de onderzoekers van de Reinwardt Academie. Door die samenwerking zijn ze in staat om het onderzoek optimaal te verbinden met het onderwijs en de beroepspraktijk. Dat stelt alle betrokken partijen in staat om van elkaar te leren, de ander te inspireren en gebruik te maken van elkaars ervaring, kennis en netwerk. De samenwerking is uiterst divers, zowel wat betreft duur en intensiteit als wat betreft rol. Van projectpartner, klant en stagevoorziener tot opdrachtgever en klankbord. Onderstaand overzicht is dan ook verre van volledig maar biedt wel een karakteristieke doorsnede van de diversiteit.

Stichting The Beach is een laboratorium voor sustainist design, dat sinds tien jaar in Amsterdam Osdorp lokaal talent inspireert en versterkt. Op basis van duurzaamheid, eerlijk delen en de menselijke maat, ontwikkelt The Beach nieuwe projecten en relaties die gemeenschappen versterken. The Beach is extreem vernieuwend bezig in een rauwe sociale werkelijkheid. Het zijn slimme types en echte voorlopers in het veld. The Beach vormde de locatie voor een aantal workshops van Michiel Schwarz’ Artist in Residence en is vaste partner in het Straatwaardenonderzoek en het platform voor ateliers. 

Imagine IC is een archief, museum, debatcentrum en erfgoedplatform in Amsterdam-Zuidoost. Imagine IC vult het stedelijke en landelijke erfgoed aan door het dagelijks leven in de stad en de buurt te documenteren, te presenteren en te bespreken. Imagine IC is dynamisch en activistisch en combineert een academische aanpak met een brede publieke benadering. De samenwerking met de Reinwardt Academie is intensief en succesvol met onder meer stages, trainingen en onderwijs- en onderzoeksprojecten zoals Immaterieel Erfgoed met Prik en Stadsgevoel.    

Het Van Abbemuseum in Eindhoven is een van de toonaangevende musea voor hedendaagse kunst in Europa. Het heeft een grote internationale collectie en stelt vragen op het gebied van kunst en samenleving op experimentele wijze. Bijvoorbeeld over de rol van de collectie als cultureel geheugen. Het museum, dat onderwerpen als inclusie en LHBT als hoofdzaken ziet en niet als bijzaken, is het concept 'museum' opnieuw aan het uitvinden. 

Met de Reinwardt Academie zijn er meerdere verbanden, zoals bij Queering the Collections, de Erfgoedarena’s en het Straatwaardenonderzoek. Bij dat laatste trad conservator Steven ten Thije meermalen op en vertaalde onder meer kernbegrippen daaruit naar museaal gebied. 

Het Meertens Instituut onderzoekt en documenteert de Nederlandse taal en cultuur en legt het accent daarbij op de verschijnselen die het alledaagse leven in de samenleving vormgeven. Het instituut is toonaangevend, inspirerend, van een hoog academisch niveau en draagt bij aan nieuwe theoretische inzichten. Mede door haar heldere visie op immaterieel erfgoed is het instituut een belangrijke sparringpartner voor de Reinwardt Academie. Dat komt onder meer tot uiting in stageplaatsen en gastcolleges voor studenten. Daarnaast zijn het Meertens Instituut en de AHK partners in ARIAS.  

VISSCH+STAM beschouwen zichzelf als een consultancyboetiek. Ze hanteren een hedendaagse visie en aanpak op het gebied van strategisch design, zien creativiteit als een ambacht en geloven niet in standaardoplossingen. De jonge generatie. Dwarsig, zeer inspirerend en werkend vanuit een participatief gedachtegoed. Het lectoraat laat zich graag inspireren door nieuwe stemmen, gedachten en onderzoek zoals door Jasper Visser verwoord bij Erfgoedarena’s en brainstormsessies voor Horizon2020-projecten.

Waag Technology en Society opereert op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Ruim zestig medewerkers stimuleren actief burgerschap door open, eerlijke en inclusieve technologie te ontwikkelen. Ze zijn innovatief, zeer betrokken en digitaal virtueel. Waag laat de Reinwardt Academie onder meer kennismaken met nieuwe vormen van (data)onderzoek, is betrokken bij keuzevakken voor studenten en werkt aan de vertaling van de methode van de Emotienetwerken in een digitale toolkit.   

Contact
Ook ideeën over samenwerking? Neem dan contact op met Hester Dibbits of Riemer Knoop.  

Delen