Straatwaarden: in het nieuwe landschap van maatschappelijke erfgoedpraktijken.

Riemer Knoop, Michiel Schwarz, Nancy van Asseldonk, Joost Beunderman, Henny Groenendijk, Riemer Knoop, Diana Krabbendam, Michiel Schwarz, Steven ten Thije, Martijn de Waal, Jaap Westbroek (2017)

Straatwaarden: in het nieuwe landschap van maatschappelijke erfgoedpraktijken (2017) is de eindpublicatie van de eerste fase van het Straatwaardenonderzoek dat in 2015-2016 werd uitgevoerd. In die eerste fase  werd de groeiende ‘vermaatschappelijking’ van de omgang met erfgoed in en buiten Nederland onderzocht. De publicatie doet verslag van de werkateliers waarmee het onderzoek vorm kreeg en gaat tevens in op drie praktijkgevallen op het gebied van gebouwd erfgoed, archeologie en musea. Het kader wordt gevormd door methodische, theoretische en praktische beschouwingen.  

Download
Straatwaarden: in het nieuwe landschap van maatschappelijke erfgoedpraktijken.
ISBN
978-90-71681-29-5
Straatwaarden: in het nieuwe landschap van maatschappelijke erfgoedpraktijken.
Terug naar lijst
Delen