Moved by the tears of others: emotion networking in the heritage sphere.

Jasmijn Rana, Marlous Willemsen, Hester Dibbits (2017)

Op basis van verschillende bijeenkomsten wordt in Moved by the tears of others: emotion networking in the heritage sphere (2017) het concept van emotienetwerken geïntroduceerd en theoretisch verder uitgewerkt. Hoe verhouden emoties en erfgoed zich precies tot elkaar? Het essay schetst niet alleen verschillende theoretische invalshoeken en een methodologische aanpak maar biedt ook handvatten om strategieën te ontwikkelen voor het verzamelen van museumcollecties.   

Download
Moved by the tears of others: emotion networking in the heritage sphere.
Moved by the tears of others: emotion networking in the heritage sphere.
Terug naar lijst
Delen