A Sustainist Lexicon. Seven Entries to Recast the Future.

Michiel Schwarz (2016)

In A Sustainist Lexicon: Seven Entries to Recast the Future. Rethinking Design and Heritage (2016) onderzoekt Michiel Schwarz de relatie tussen erfgoed en ruimtelijk ontwerp met gebruikmaking van een ‘sustainistische’ (niet-modernistische) bril. Daarbij worden hedendaagse culturele ontwikkelingen beschouwd en getoetst op sociaal-duurzame kwaliteiten zoals placemaking, gelokaliseerdheid, verbondenheid en proportionaliteit.

Bestelinformatie

Uitgever: Architectura & Natura
www.architectura.nl/a-sustainist-lexicon-seven-entries-to-recast-the-future.html 

A Sustainist Lexicon. Seven Entries to Recast the Future.
Terug naar lijst
Delen