Artist in Residence

Een Artist in Residence (AiR) inspireert studenten en docenten door hen te confronteren met actuele ontwikkelingen en vraagstukken uit de praktijk. In de op maat gemaakte AiR-programma’s staan innovatie en verbinding centraal, evenals een internationale, multidisciplinaire context.

Nick Shepherd 2017-2018
Nick Shepherd was als Artist in Residence verbonden aan de Reinwardt Academie met zijn project The Walking Residency. Door te wandelen stelde hij studenten en docenten in staat om voor de hand liggende, verborgen en vergeten inzichten, plekken, identiteiten, verhalen, klimaat, natuur, mens en dier met elkaar te verbinden. 

Het project vertrok vanuit het idee dat het lichaam, het landschap en de performance als een archief kunnen fungeren. In het onderzoek was aandacht voor de spanning tussen conventionele scholing en vormen van artistiek en praktijkonderzoek. Daarnaast was er aandacht voor wandelen als methode om landschappen en geschiedenissen aan elkaar te koppelen. En voor de herhaling van tijd, materialiteit en herinnering: hoe bepalen tastbare sporen uit het verleden onze herinnering?  

In 2018 verscheen in het kader van dit project de uitgave The Walking Seminar. Embodied Research in Emergent Anthropocene Landscapes.

Dr. Nick Shepherd is universitair docent in archeologie en erfgoedstudies aan de Universiteit van Aarhus in Denemarken. Hij is oprichter van het tijdschrift Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress en publiceerde onder meer het boek Arqueología y decolonialidad (Archaeology and Decoloniality, 2016). Shepherd doceerde voorheen aan de Universiteit van Kaapstad en werkte als Mandela Fellow aan Harvard University.

Michiel Schwarz 2013-2014
Michiel Schwarz was de eerste Artist in Residence aan de Reinwardt Academie. In zijn onderzoek en onderwijs verkende hij de omgang met gebouwd erfgoed als ontwerppraktijk. Het herbestemmen van gebouwen is niet alleen een zoektocht naar nieuwe functies. Het is vooral ook een bezinning op waarden en betekenissen en het creëren van perspectieven om er duurzaam mee door te gaan. Om hier grip op te krijgen organiseerde hij onder meer een lezingenreeks voor studenten en ontwierp hij workshops op verschillende locaties in Amsterdam. Als resultaat van Schwarz’ AiR-programma publiceerden de AHK en Sustainism Lab in 2016 A Sustainist Lexicon: Seven Entries to Recast the Future – Rethinking Design and Heritage.

Dr. Michiel Schwarz studeerde sociologie van wetenschap en techniek aan de Sussex University en promoveerde aan de University of London. In 2011 publiceerde hij samen met grafisch vormgever Joost Elffers het manifest Sustainism is the New Modernism. A Cultural Manifesto for the Sustainist Era. Schwarz was kroonlid van de Raad voor Cultuur en werkte onder andere voor het Nederlands Vormgevingsinstituut, het Ruimtelijk Planbureau en Design Academy Eindhoven. Ook was hij als onderzoeker betrokken bij het project Straatwaarden van het lectoraat Cultureel erfgoed.

Delen