Artist in Residence


De Artist in Residence (AiR) programma’s worden vanuit de AHK  georganiseerd onder leiding van lector Marijke Hoogenboom. Een Artist in Residence inspireert studenten en docenten door hen te confronteren met actuele ontwikkelingen en vraagstukken uit de kunstpraktijk. In de op maat gemaakte AiR-programma’s staan innovatie, verbinding en een internationale, multidisciplinaire context centraal.

Nick Shepherd 2017-2018
Nick Shepherd was als Artist in Residence  verbonden aan de Reinwardt Academie met zijn project The Walking Residency. Door te wandelen stelde hij studenten en docenten in staat om voor de hand liggende, verborgen en vergeten inzichten, plekken, identiteiten, verhalen, klimaat, natuur, mens en dier met elkaar te verbinden. 

Het project vertrekt vanuit het idee dat het lichaam, het landschap en de performance als een archief kunnen fungeren. In het onderzoek was aandacht voor de spanning tussen conventionele scholing en vormen van artistiek en praktijkonderzoek, voor wandelen als methode om landschappen en geschiedenissen aan elkaar te koppelen en voor de herhaling van tijd, materialiteit en herinnering: hoe bepalen tastbare sporen uit het verleden onze herinnering?  

In 2018 verscheen in het kader van het project de uitgave The Walking Seminar. Embodied research in emergent Anthropocene landscapes.

Dr. Nick Shepherd is universitair docent in archeologie en erfgoedstudies aan de Universiteit van Aarhus in Denemarken. Hij is oprichter van het tijdschrift Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congressen publiceerde onder meer Arqueología y decolonialidad (Archaeology and Decoloniality, 2016). Shepherd doceerde voorheen African Studies en Archeology aan de Universiteit van Kaapstad en werkte tevens als Mandela Fellow aan Harvard University.  

Meer informatie: 
http://pure.au.dk/portal/en/persons/id(25226942-5f48-4725-939b-19d966e2c9f4).html
http://www.archaeologiesofmemory.org/nick-shepherd/ 

Michiel Schwarz 2013-2014
Michiel Schwarz was de eerste Artist in Residence aan de Reinwardt Academie en de Academie voor Bouwkunst. In zijn onderzoek en onderwijs verkende hij de omgang met gebouwd erfgoed als ontwerppraktijk. Het herbestemmen van gebouwen is niet alleen een zoektocht naar nieuwe functies maar vooral een bezinning op waarden en betekenissen en het creëren van perspectieven om daar duurzaam mee door te gaan. Om daar grip op te krijgen organiseerde hij onder meer een lezingenreeks voor master en bachelor studenten en ontwierp hij workshops op verschillende locaties in Amsterdam. 

In 2016 publiceerde de AHK en Sustainism Lab als resultaat van Schwarz’ AIR A Sustainist Lexicon: Seven Entries to Recast the Future. Rethinking Design and Heritage. With field notes by Riemer Knoop and sustainist symbols by Joost Elffers(Amsterdam: Architectura en Natura).   

Dr. Michiel Schwarz studeerde sociologie van wetenschap en techniek aan de Sussex University en promoveerde aan de University of London. In 2011 publiceerde hij samen met grafisch vormgever Joost Elffers het manifest Sustainism is the New Modernism. A Cultural Manifesto for the Sustainist Era(DAP, New York). Schwarz was kroonlid van de Raad voor Cultuur en werkte onder andere voor het Nederlands Vormgevingsinstituut, het Ruimtelijk Planbureau en Design Academy Eindhoven. Sinds 2015 is hij als onderzoeker betrokken bij het Straatwaardenproject van het lectoraat Cultureel erfgoed.

Meer informatie: 
https://www.ahk.nl/onderzoek/artist-in-residence/2013-2014/michiel-schwarz/
https://www.thebeach.nu/nl/page/402/michiel-schwarz

Delen