Riemer Knoop

Riemer Knoop heeft een brede professionele achtergrond op het gebied van archeologie, monumentenzorg, musea en erfgoed door functies bij onder andere het Rijksmuseum van Oudheden, de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1998 biedt hij met zijn adviesbureau Gordion culturele opdrachtgevers maatwerk in vraagstukken op het gebied van beleidsontwikkeling, communicatie en strategie. Vanuit zijn ervaring met kentheoretische, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken uit zijn eigen adviespraktijk reflecteert hij in het lectoraat vooral op de dynamiek waarin erfgoed ontstaat.

Knoop was verbonden aan de Mahidol University te Bangkok (Thailand) als visiting professor in cultural heritage and museum studies van het Research Institute of Languages and Cultures of Asia (RILCA).

De jaarlijkse Reinwardt Memorial Lecture wordt voor een groot deel gecoördineerd en samengesteld door Knoop, net als de publicaties van deze lezingen.

Reinwardt in Hangzhou

"...Museologie en Erfgoedstudies worden in China op 34 universiteiten onderwezen, maar altijd als dochterdiscipline van de archeologie. Dat kan anders, want musea zijn waarachtig wel wat meer dan vitrines voor opgegraven vondsten..." Lees het volledige verslag van Riemer Knoop over de top en de conferentie in Hangzhou (9-12 april 2017).

Delen
 

Publicaties

Publicaties van Riemer Knoop