Hester Dibbits

Lector Cultureel erfgoed Hester Dibbits is ook programme director van de internationale MA Museology aan de Reinwardt Academie. Daarnaast is zij als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Historische Cultuur bij de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dibbits bekleedt hier de door het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) ingestelde leerstoel Historische Cultuur en Educatie. Eerder was zij werkzaam als onderzoeker bij de vakgroep Etnologie van het Meertens Instituut (KNAW) en als interim hoofdconservator bij het Nederlands Openluchtmuseum.

Dibbits zoekt in haar werk steeds naar de verbinding tussen de wetenschappelijke wereld en de praktijk. Zij hanteert daarbij een historisch-etnologisch perspectief, met bijzondere aandacht voor erfgoed en de cultuur van het dagelijks leven. Dibbits begeleidt MA en PhD onderzoek op het terrein van materiële cultuur, erfgoed, musea en educatie.

Onderzoek Emotienetwerken

Hester Dibbits en Marlous Willemsen, directeur van de Amsterdamse erfgoedinstelling Imagine IC, ontwikkelden samen Emotienetwerken. Dit is een nieuwe methode voor de omgang met erfgoed. In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) wordt ruim een ton bijgedragen aan onderzoek naar deze methodiek. Lees meer.

Recente publicaties

  • H. Dibbits, ‘Uit de bubbel’. Erfgoedprofessionals in tijden van polarisatie. In: Boekman Extra 7 (April 2017), 12- 17. Bewerkt verschenen als: H. Dibbits, ‘Out of the bubble. Heritage professionals in times of increasing polarization’ in: V.Dashavantha Reddy a.o., Insights in Global Challenges and Opportunities for the Century Ahead (Hyderabad, 2017) 77-79.
  • H. Dibbits en M. Willemsen, 'Stills of our liquid times. An essay towards collecting today’s intangible cultural heritage.', in Sophie Elpers and Anna Palm eds., Die Musealisierung der Gegenwart.Von Grenzen und Chancen des Sammelns in kulturhistorischen Museen. Bielefeld, Transcript 2014, 177-198.
  • H. Dibbits, De ontwikkeling van een gevoel voor tijd. Erfgoedzorg moet het fenomeen ‘tijd’ voelbaar en zichtbaar maken.’ In: Erfgoed: van wie, voor wie? Boekman (2013), pp. 74-79.

Overig

Dibbits is boegbeeld van de Erfgoedroute Levend verleden van de Nederlandse Wetenschaps Agenda, lid van de Nationale Onderzoeksraad Cultureel Erfgoed, bestuurslid van de Stichting het Nederlandse Interieur, lid van de adviescommissie Monumentenzorg van het Prins Bernhard Cultuurfonds en lid van de commissie Cultureel Erfgoed van de Praemium Erasmianum. Met Lizette Gradén leidt Hester Dibbits de werkgroep en het panel Museums and Material Culture binnen SIEF (International Society for Ethnology and Folklore). Bekijk ook de video waarin Dibbits vertelt over een museumdepot volgestouwd met objecten uit het dagelijks leven.

Delen
 

Publicaties

Publicaties van Hester Dibbits