Lectoraat Cultureel erfgoed

Het lectoraat Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie, onder leiding van Hester Dibbits en Riemer Knoop, heeft als domein de theorievorming en onderwijsontwikkeling ten aanzien van materieel en immaterieel cultureel erfgoed. Belangrijke pijlers voor het lectoraat zijn de Master of Museology, de Erfgoedarena en structurele contacten met samenwerkingspartners.

Heritage Engagements

In een wereld die steeds verandert, kiezen mensen dingen uit het verleden om te koesteren én vervolgens te delen als ons erfgoed. Landschappen, monumenten, rituelen, tradities, kunstwerken, maar ook alledaagse consumptiegoederen. In het onderzoek Heritage Engagements: Critical Applications (2015-2019) beschouwen Dibbits en Knoop erfgoed dan ook niet als een gegeven, maar als een dynamisch onderwerp. Lees het volledige onderzoek.

Doelstellingen lectoraat

  • Versterken van de maatschappelijke positie van erfgoedinstellingen.
  • Curriculumontwikkeling van de bachelor- en de masterstudie conform de actuele ontwikkelingen in de maatschappij en het werkveld.
  • Bijdragen in de ambitie de academie te positioneren als (inter)nationaal kenniscentrum op het gebied van erfgoed waarin onderwijs, onderzoek en cultureel ondernemerschap samenkomen en elkaar versterken.
  • Daarnaast heeft het lectoraat Cultureel erfgoed, samen met de overige 7 lectoraten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), de belangrijke doelstelling om studenten, medewerkers en externe collega's in het werkveld, uitdagende en innovatieve mogelijkheden te bieden tot kennisontwikkeling en samenwerking.
Delen