Lectoraat


Meerstemmige en inclusieve samenleving  
Wij vertrekken vanuit de visie dat cultureel erfgoed nauw verbonden is met hoe mensen zichzelf willen zien en hun leefomgeving willen inrichten. Met het kiezen, koesteren en delen van erfgoed ontwerpen mensen een toekomst waarin ze zichzelf met of tegenover anderen een plaats geven. Een grote uitdaging is te begrijpen hoe mensen in een snel veranderende wereld ruimte kunnen bieden aan meerstemmigheid en inclusiviteit.

Lectoraat Cultureel erfgoed 
Het lectoraat (de onderzoeksgroep) Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie onderzoekt dynamische erfgoedpraktijken en speelt tevens een rol in sociaal geëngageerde vormen van omgang met erfgoed. De lectoren bouwen onder meer voort op het werk van hun voorganger lector Peter van Mensch.   

Emotienetwerken en straatwaarden
De lectoren Hester Dibbits en Riemer Knoop voeren op twee hoofdlijnen onderzoek uit: ‘emotienetwerken’ en ‘straatwaarden’. Binnen emotienetwerken werkt Dibbits aan een methode die professionals, scholieren, studenten en anderen moet helpen om ‘erfgoedwijs’ te worden. In het museum, in de klas, in de buurt en op internet. Binnen straatwaarden geeft Knoop inzicht in de processen die spelen op het kruisvlak tussen erfgoed, de vormgeving van de (publieke) ruimte en de leefomgeving.

Nieuwe kennis en inzichten
Het lectoraat publiceert regelmatig over nieuwe kennis en inzichten, ontwikkelt educatief materiaal en nascholingscursussen en ondersteunt publieke en private partijen in binnen- en buitenland in het gebruik daarvan. Dat gebeurt onder meer door middel van workshops, lezingen en advies.

Voor docenten, studenten en professionals  
Het lectoraat motiveert en inspireert docenten, studenten en het werkveld met nieuwe resultaten en bevindingen. Onder meer aan de hand van etnografisch onderzoek, ontwerponderzoek en action research. Beide lectoren geven les in de bachelor Cultureel erfgoed en de master Museology, ondersteunen afstudeeronderzoeksprojecten, organiseren debatten, de Reinwardt Memorial Lectures en expertmeetings, en laten onderzoeksresultaten terugvloeien in het onderwijs. 

Toonaangevend kenniscentrum 
Met deze activiteiten geeft de Reinwardt Academie vorm aan haar ambitie om zich te ontwikkelen tot een toonaangevend (inter)nationaal kenniscentrum op het gebied van cultureel erfgoed waarin onderwijs, onderzoek en cultureel ondernemerschap samenkomen en elkaar versterken.  

Contact
Meer weten over de activiteiten, de mensen en de mogelijkheden van het lectoraat? Neem dan contact op met Hester Dibbits of Riemer Knoop.

Delen