Lectoraat

Het lectoraat Cultureel erfgoed onderzoekt dynamische erfgoedpraktijken en speelt een rol in sociaal geëngageerde vormen van omgang met erfgoed. De huidige lectoren bouwen voort op het werk van hun voorganger Peter van Mensch.

Emotienetwerken en Straatwaarden
Lectoren Hester Dibbits en Riemer Knoop voeren op twee hoofdlijnen onderzoek uit. Dibbits werkt aan emotienetwerken. Deze nieuwe methode moet professionals, scholieren, studenten en anderen helpen om ‘erfgoedwijs’ te worden. In het museum, in de klas, op straat en op internet. Knoop geeft binnen het project Straatwaarden inzicht in de processen die spelen op het kruisvlak tussen erfgoed en de vormgeving van de publieke ruimte.

Nieuwe kennis en inzichten
Het lectoraat publiceert regelmatig over nieuwe kennis en inzichten, ontwikkelt educatief materiaal en nascholingscursussen en ondersteunt publieke en private partijen in binnen- en buitenland door middel van workshops, lezingen en advies.

Voor docenten, studenten en professionals  
Daarnaast motiveert en inspireert het lectoraat docenten, studenten en het werkveld met resultaten uit onder meer etnografisch onderzoek, ontwerponderzoek en action research. Beide lectoren geven les in de bachelor Cultureel erfgoed en de master Applied Museum & Heritage Studies, ondersteunen afstudeeronderzoeksprojecten, organiseren debatten en expertmeetings, en laten onderzoeksresultaten terugvloeien in het onderwijs.

Contact

Meer weten over de activiteiten, de mensen en de mogelijkheden van het lectoraat? Neem dan contact op met Hester Dibbits of Riemer Knoop.

Delen