AIR

Een Artist in Residence inspireert studenten en docenten aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten door hen met actuele ontwikkelingen en vraagstukken uit de kunstpraktijk te confronteren. Innovatie en verbinding staan centraal in deze op maat gemaakte AIR-programma’s, evenals de internationale en multidisciplinaire context.

Sinds 9 maart 2017 is Prof. Nick Shepherd als Artist in Residence (AIR) verbonden aan de Reinwardt Academie met zijn project The Walking Residency.

Door te wandelen, stelt hij de studenten en docenten in staat om voor de hand liggende, verborgen en vergeten inzichten, plekken, identiteiten, verhalen, klimaat, natuur, mens en dier met elkaar te verbinden. Het centrale idee in zijn project is de visie dat zowel het lichaam, het landschap als de performance als een archief kunnen fungeren. De focus ligt op 3 onderzoeksrichtingen:

  • Het brandpunt tussen conventionele scholing en vormen van artistiek onderzoek als ook praktijkonderzoeken. Hoe betrekken we de verbeelding, het verlangen, onze creativiteit, ons lichaam en het affectieve zelf in het proces van het conventionele wetenschappelijke werk?
  • Wandelen als methodiek om landschappen en geschiedenissen aan elkaar te koppelen. Wat zou het betekenen als we de conventionele grenzen tussen lichaam en geest weten te doorbreken, wat als we onderwerpen als ratio en emotie, hoofd en hart, onderwerp en object, werken en spelen aan elkaar gelijkschakelen?
  • De herhaling van tijd, materialiteit en herinnering. Gevangen in lineaire tijdsbeperkingen hebben we moeite om te denken aan de gelijktijdigheid van het verleden in het heden en het gewicht van onze verantwoordelijkheden ten aanzien van toekomstige generaties

Biografie
Nick Shepherd is universitair docent in archeologie en erfgoed studies aan de Universiteit van Aarhus in Denemarken. Tot voor kort doceerde hij African Studies en Archeologie aan de Universiteit van Kaapstad. Daarnaast was Shepherd oprichter van het tijdschrift Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress en in 2004-2005 was hij gevestigd aan de Harvard University als een Mandela Fellow. Hij staat bekend om zijn publicaties over archeologie versus maatschappij in Afrika, de publieke geschiedenis en het geheugen en erfgoed. Recente publicaties zijn onder andere: Arqueología y decolonialidad (Archaeology and Decoloniality, 2016). Shepherd was tevens promotor van Christian Ernsten, docent Erfgoedtheorie aan de Reinwardt Academie, gepromoveerd aan de Universiteit van Kaapstad.
 

Delen
 

Website Nick Shepherd

Ga naar