"De beste visuele verzameling van het internet."

Waar gaat dit over?
‘Het Museum of Internet.’ 

Waarom raakt dit jou?
‘Het is geen fysiek museum en ook geen officieel erfgoed. Maar toch is het voor mij een future classic met een knipoog.’ 

Waarom is dit voor jou een future classic? 
‘Dit is de beste verzameling visueel materiaal die het internet te bieden heeft. Een illustratie van de chaotische, absurde plek die het internet is.’ 

Delen