Mirjam Shatanawi

Lecturer Heritage Theory
LinkedIn

Mirjam Shatanawi is sinds 2018 docent erfgoedtheorie aan de Reinwardt Academie. Naast haar docentschap aan de Reinwardt Academie werkt zij als herkomstonderzoeker bij het NIOD voor het Pilotproject Provenance Research on Objects of the Colonial Era (PPROCE). Zij studeerde Geschiedenis van Afrika/Azië aan de School of Oriental and African Studies (MA, University of London) en Arabische taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam (MA). Momenteel rond zij haar proefschrift af, met als werktitel Framing Indonesian Art: Colonial Discourse and the Question of Islam.

Haar interessegebied is de geschiedenis van musea en koloniale collecties, en in het bijzonder hoe de islam in de loop der tijd is 'geframed'. Haar boek Islam in beeld (2009) is een kritische analyse van de geschiedenis van de islamitische collecties van het Tropenmuseum. Zij is co-redacteur van Islam and Heritage in Europe: Pasts, Presents and Future Possibilities (2021, met Katarzyna Puzon and Sharon Macdonald).

Van 2001 tot 2019 werkte zij als conservator bij het Tropenmuseum. Nadat het museum in 2014 fuseerde met Museum Volkenkunde in Leiden en het Afrika Museum in Nijmegen (en later het Wereldmuseum in Rotterdam) nemen de collecties en tentoonstelling onder haar beheer evenredig toe. Ze maakte voor deze musea diverse tentoonstellingen, waaronder The Sixties: A worldwide happening, Escher Meets Islamic Art, Palestina 1948 en Urban Islam.

Eerder vervulde ze diverse bestuurs- en adviesfuncties, onder meer bij de Raad voor Cultuur, het Mondriaan Fonds, MTNL en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Momenteel is zij lid van de Raad van Toezicht van Framer Framed.

Delen