Rosalie Bouwman

Rosalie Bouwman

Opleiding
Cultureel erfgoed
Lichting
2015
Specialisatie

Collectiemanagement

Contact
LinkedIn

Na het behalen van mijn propedeuse op de Lerarenopleiding Geschiedenis besloot ik Cultureel erfgoed te studeren op de Reinwardt Academie. Door mijn vorige studie was ik erachter gekomen dat ik liever met tastbare objecten wilde werken; ik vond namelijk vooral doceren aan de hand van historische objecten of tijdens excursies heel leuk. Door mijn interesses in geschiedenis, kunst, cultuur en cultureel erfgoed ben ik begonnen bij de Reinwardt Academie.

Tijdens mijn studententijd ontstond de hoop om op kleine schaal iets te kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dat is de reden waarom ik me aanmeldde als vrijwilliger bij organisaties als het Rode Kruis en Amnesty International en kwam ik op voor de belangen van de studenten in de Hogeschoolraad van de AHK. Tijdens mijn studie realiseerde ik mij hoe ik mijn interesses en ambities kon verbinden en hoe ze elkaar konden aanvullen. De relevantie van cultureel erfgoed en daartegenover de vele gevaren waaraan erfgoed wordt blootgesteld zijn daarom de basis geweest van mijn afstudeeronderzoek.

Grenzeloos behoud

Een onderzoek naar de randvoorwaarden voor het geven van een interculturele, zinvolle en effectieve training/workshop voor cultureel erfgoed in kritieke situaties.

Natuurrampen en (gewelddadige) conflicten vormen constant een bedreiging voor cultureel erfgoed. In kritieke situaties is het belangrijk om naast aandacht voor menselijk leed ook aandacht te hebben voor cultureel erfgoed, omdat cultureel erfgoed de identiteit en verbondenheid van de mensheid belichaamt. De lokale gemeenschap speelt een grote rol in onstabiele (ramp)gebieden. Daardoor genereert het overdragen van expertise op lokaal niveau de grootste impact. Dit maakt trainingen een belangrijk middel voor capaciteitsopbouw; kennis wordt overgebracht, vaardigheden aangeleerd en bewustzijn ontstaat voor het beschermen van cultureel erfgoed. Deze capaciteitsopbouwprojecten kunnen echter door de complexiteit van de situatie problematisch zijn. Daarom is het belangrijk dat organisatoren inzicht hebben in de complexiteit van interculturele trainingen voor cultureel erfgoed in kritieke situaties, zodat deze bijdragen aan het behoud van erfgoed voor de toekomstige generaties.

Tijdens mijn afstudeeronderzoek kwam ik erachter dat de Nationale UNESCO Commissie, Smithsonian Institute en ICCROM bezig waren met hetzelfde onderwerp. Zij organiseerden de course First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis 2015. Daar heb ik aan bijgedragen in de vorm van een stage en daarna mocht ik blijven als project-assistent.

Stage

Organiseren van de course First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis als project-assistent (2014-2015) bij de Nationale UNSCO Commissie i.s.m ICCROM en Smithsonian Institution.

Het schrijven van een implementatieplan en een plan van eisen m.b.v. RE-ORG (een reorganisatietool gemaakt door ICCROM en UNESCO) voor het Sonobudoyo Museum in Yogyakarta, Indonesië (2013-2014).

In 2013-2014 heb ik geholpen met de inhoud van de workshop Handling, Packaging and Storing in Evacuation of Heritage Collections voor het erfgoed in nood in Syrië.

Terug naar lijst
Delen