Robin Vermeulen

Robin Vermeulen

Opleiding
Cultureel erfgoed
Lichting
2015
Specialisatie

Minor Pubiek & Media

E-mail
contact@robinvermeulen.nl
Contact
LinkedIn

Kies een richting die je interessant vindt. Als je voldoening haalt uit de dingen die je doet, gaat alles veel gemakkelijker en voel je jezelf prettiger. Als je ergens op een positieve manier energie in steekt, dan krijg je daar altijd iets voor terug. Soms krijg je veel, soms weinig. Maar je krijgt er uiteindelijk altijd iets voor terug.

De Reinwardt is voor mij de plek waar je met cultuur kan werken, zonder dat je zelf uitvoerend creatieveling bent (kunstenaar, ontwerper, e.d.). Dit is wat ik zocht binnen een opleiding, en hier kwam het allemaal samen. Door de inhoudelijk brede oriëntatie van de opleiding is het mogelijk om te ontdekken waar je hart ligt, om je vervolgens te specialiseren in een bepaald vakgebied. Voor mij was dat cultuureducatie.

Na het afstuderen
De Reinwardt heeft ervoor gezorgd dat ik mij wist te specialiseren in cultuureducatie. Ik kreeg de ruimte om binnen stages deze richting op te gaan. Vervolgens heb ik de minor Publiek & Media gevolgd om mijn theoretische kennis te vergroten op dit gebied. Op deze manier kan ik mij binnen de sector positioneren als een professional met een focus op educatie. De sterke verbinding met het werkveld, door middel van stages, heeft mij diverse (betaalde) educatieopdrachten opgeleverd.

Graffiti in Amsterdam: De vergankelijkheid van een eigentijdse cultuur

In mijn afstudeeronderzoek zijn de mogelijkheden rond behoud van Amsterdamse graffiti in een erfgoedcontext onderzocht, de focus ligt hierbij op de rol van de Amsterdamse graffitischrijvers bij het behoud van graffiti.

Graffiti is een belangrijk fenomeen dat volgens veel graffitischrijvers en buitenstaanders behouden moet worden. Er is zelfs interesse voor graffiti vanuit formele (erfgoed)-instellingen. Er is in Nederland nog geen onderzoek gedaan om graffiti op een duurzame wijze te behouden vanuit de scene, maar de angst voor verlies van graffitigeschiedenis heerst onder de Amsterdamse graffitischrijvers. Het is duidelijk dat graffitischrijvers de hoofdrol hebben in het behouden van hun eigen erfgoed. Het onderzoek beschrijft de mogelijkheden tot behoud van graffiti door de graffiti-scene. In algemene zin verschaft dit onderzoek meer duidelijkheid op het gebied van het behoud van erfgoed buiten formele erfgoedkaders. De hoofdvraag luidt: ‘Op welke manier kan de Amsterdamse graffiti-scene bijdragen aan het behoud van graffiti in Amsterdam?’

De conclusie is dat graffiti het beste behouden kan worden buiten formele erfgoedkaders, door de graffiti-scene zélf. Graffiti is hiermee per definitie vergankelijk, niet alleen in haar letterlijke vorm, maar ook in haar gedocumenteerde vorm. De ultieme vorm van behoud van graffiti is documentatie van de materiële voortbrengselen van het fenomeen. Zowel vanuit het perspectief van de erfgoedinstellingen, als dat van graffitischrijvers- en liefhebbers. De primaire aanbeveling is dat er een community archive wordt opgestart waar diverse graffitischrijvers initiators van zijn, om Amsterdamse graffiti te behouden.

Voor het onderzoek ontving Robin Vermeulen de Pieter Jan Abraham van Menschprijs 2015. De Reinwardt Academie reikt de Van Menschprijs jaarlijks uit aan het afstudeeronderzoek waarin trends en innovatief denken binnen de erfgoedtheorie op de beste of meest aansprekende manier verwerkt zijn.

Stage

Tijdens mijn opleiding wilde ik mij graag breed oriënteren binnen het werkveld. In mijn tweede studiejaar vervulde ik een stage op de afdeling Educatie bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Daar heb ik veel geleerd over het reilen en zeilen van een internationaal georiënteerde kunstinstelling.

In mijn vierde studiejaar wilde ik iets anders, mijn voorkeur ging uit naar een kleinere instelling met een lokale focus. Zo kwam ik bij Imagine IC terecht, een culturele instelling gevestigd in Amsterdam Zuidoost. Hier realiseerde ik als assistent projectmedewerker de conceptualisatie van een educatieve werkweek in samenwerking met het Bindelmeer College, genaamd Flower Power. Anderzijds realiseerde ik de ontwikkeling van expositie Party Bytes in de Openbare Bibliotheek Bijlmercentrum. Daarnaast heb ik additionele werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van exposities, educatie, onderzoek, communicatie en culturele samenwerkingsprojecten. Het contrast tussen beide stages weerspiegelt de diversiteit van het (Amsterdamse) culturele veld.

Terug naar lijst
Delen