nina de Vos

nina de Vos

Opleiding
Cultureel erfgoed
Lichting
2015
Specialisatie

Exhibition Direction

E-mail
nej.devos@gmail.com

Ik vind het belangrijk dat erfgoed voor en door iedereen wordt gemaakt. Erfgoed is dynamisch en zal nooit stilstaan. Erfgoed verandert met de tijdgeest en zal in de toekomst mogelijk weer een andere betekenis hebben dan wij er op dit moment aan geven. Zelf maken we de keuze welk aspect van erfgoed we belangrijk vinden en welk gedeelte van de geschiedenis we willen laten zien aan een groter publiek. Tijdens mijn studie aan de Reinwardt Academie heb ik geleerd dat het maken van deze keuze niet zo vanzelfsprekend is. Er wordt altijd gekeken vanuit een bepaald perspectief. Dit geeft je de mogelijkheid om kritisch te reflecteren op wat je ziet en hier vraagtekens bij te kunnen zetten. Waarom is er voor gekozen om een bepaalde kant van het verhaal te belichten en wat is er niet genoemd? Dit is soms nog interessanter dan de informatie die juist wel is gegeven, voor mij het leukste aspect van erfgoed.

In de toekomst wil ik me gaan bezighouden met erfgoed en de betekenis van erfgoed voor gemeenschappen. Ik wil me voornamelijk gaan richten op het maatschappelijk effect dat erfgoed kan hebben op de samenleving.

Queer erfgoed

Queer aspecten ontdekken in de collecties en objecten van Amsterdamse musea en hoe deze onder de aandacht te brengen bij het publiek

In 2016 zal de Europride in Amsterdam plaatsvinden. De ideale gelegenheid voor musea om zich bezig te houden met het onderwerp Queer. Queer erfgoed is erfgoed dat betrekking heeft op gay, homo, lesbisch, biseksueel, transgender, enz. Tot op heden heeft men nog geen consensus over de benaming van dit erfgoed. Ik heb gekozen voor het gebruik van de term Queer omdat deze term naar mijn mening het beste aansloot op mijn benadering van het onderwerp. Als je er achter bent hoe dit erfgoed wordt genoemd moet er worden besloten wat dit erfgoed is. Als je niet op de hoogte bent van de objecten in de collectie die te maken hebben met Queer kan er ook geen tentoonstelling over worden gemaakt. Zodra het museum weet welke objecten in de tentoonstelling met dit onderwerp te maken hebben kan er worden gedacht aan de verschillende manieren van presenteren. Moet Queer erfgoed worden gepresenteerd in de vaste tentoonstelling of is een tijdelijke tentoonstelling ook een optie?

In mijn scriptie heb ik geprobeerd antwoord te vinden op de bovenstaande vragen. In samenwerking met het van Abbe museum zijn focusgroepen georganiseerd en er is gesproken met erfgoedprofessionals die zich bezighouden met dit onderwerp. Ik hoopte met mijn onderzoek meer bewustwording te creƫren over het onderwerp bij musea en erfgoedprofessionals te inspireren iets te doen met het Queer erfgoed in de collecties van de Amsterdamse musea.

Stage

Tijdens mijn studie op de Reinwardt Academie heb ik geprobeerd in de praktijk kennis te maken met zoveel mogelijk verschillende aspecten van het erfgoedveld. Ik heb in mijn tweede jaar stage gelopen op het depot van museum Boerhaave. Tijdens mijn derde jaar heb ik tijdens de minor 'exhibition direction' een afstudeertentoonstelling voor de docentenopleiding beeldende vorming gemaakt. Tijdens mijn scriptie heb ik me verdiept in het waarderen van erfgoed.

In de periode februari 2015 tot en met juni 2015 heb ik stage gelopen bij stichting Samenwerkende Amsterdamse Musea. Dit is een samenwerkingsverband tussen 44 Amsterdamse musea. Alles wat musea beter samen kunnen doen wordt gestimuleerd door deze organisatie. Denk hierbij aan gezamenlijke zaalverhuur en inkoop van stroom.
Tijdens mijn stageperiode heb ik veel geleerd over de verschillen tussen de Amsterdamse Musea. Ieder museum heeft haar eigen kwaliteiten.

Terug naar lijst
Delen