Arrianne Zeijlemaker

Arrianne Zeijlemaker

Opleiding
Cultureel erfgoed
Lichting
2014
Specialisatie

Collectiemanagement en preventieve conservering

Zoek een onderwerp waar behoefe aan is en waar jij jezelf in kan onderscheiden van anderen. Investeer in je netwerk! Zorg dat men weet dat je bestaat en wat je kan.

Ik heb al vanaf jongs af aan een passie voor al dat wat oud is en een verhaal met zich meedraagt en door de tijd heen in diverse opzichten waardevol is geworden. In het bijzonder voor gebruiksvoorwerpen/toegepaste kunst.

In oktober 2013 ben ik begonnen als Zzp'er onder de naam: Zeijlemakers Collectiemanagement.

Voor mij is dit de kans om de kennis die ik heb opgedaan uit te dragen naar het werkveld. Ik vindt het leuk om verschillende projecten te kunnen doen, locaties te zien en een netwerk op te kunnen bouwen.

 

Op dit moment (een jaar na de start van m'n bedrijfje) werk ik aan diverse projecten (zie LinkedIn-profiel) Het is een flexibele werkconstructie waar het werkveld duidelijk behoefte aan heeft.

Het beheer vraagt om meer - Preventieve conservering van interieurs

Voor mijn afstudeerproject  van de Bachelor Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie en in  samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,  heb ik een veldonderzoek gedaan naar de behoefte van het werkveld op het gebied van preventieve conservering van interieurs. Dit met als doel de theoretische kennis over dit onderwerp toegankelijker en toepasbaar te maken voor de Nederlandse praktijksituatie, vooral voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse zorg voor het interieur.

Door 20 interviews af te nemen op verschillende locaties met een historisch interieur, is de aanwezige kennis (bij de beheerders), de huidige situatie, de behoefte en de gewenste instructievorm op het gebied van preventieve conservering van interieurs, onderzocht. Daarnaast is de aanwezige literatuur over het onderwerp preventieve conservering van interieurs getoetst aan een criterialijst, die samengesteld is aan de hand van de uitslagen van de interviews.

Deze behoefte- inventarisatie heeft een adviserende rol gehad voor het ontwikkelen van de nieuwe website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (behoudvanbinnen.nl), wat naast een symposium en een publicatie onderdeel is van het project 'Behoud van binnen' (preventieve conservering van interieurs).

Als praktijk product van dit afstudeeronderzoek heb ik diverse praktische stappenplannen en instructiefilms ontwikkeld die nu te bekijken zijn op de website. (ga naar behoudvanbinnen.nl en zoek op 'Zeijlemaker').

Mijn afstudeerwerk is door de Reinwardt Academie gewaardeerd met een 8. Geïnteresseerden in mijn scriptie kunnen altijd contact opnemen.

Ik word geïnspireerd door...
Een van de uitkomsten van mijn afstudeeronderzoek is dat er in het werkveld van de historische interieurs veel vraag is naar ‘allrounders’ (generalisten) die de schakel kunnen vormen tussen de beheerders en de specialisten en zo de vertaling kunnen maken van de ‘theorie’ naar de ‘praktijk’.

Het zou zo mooi zijn als er met zo’n vertaalslag diegene die direct betrokken zijn bij het dagelijks beheer van een interieur, bewust gemaakt kunnen worden over de waarde en de kwetsbaarheid van het interieur. Ik ben er zeker van dat daarmee veel schade kan worden voorkomen.

Stage

Kasteel Duivenvoorde te Voorschoten - "Vernieuwing in het oude - Reorganisatie Collectieopslag Noord-Zolder"

In mijn 4e jaars stage heb ik projectleider geweest van het "Zolder project". Een "Depotreorganisatie" project wat ervoor zorgt dat de collectie op een goede en verantwoorde manier opgeslagen kan worden op de zolder van Kasteel Duivenvoorde.

Het project bevatte een compleet spectrum vanaf een Risicoanalyse/ nul-meeting van de situatie en collectie, de Re-org (iccrom) methode is gebruikt voor het proces, een nieuw depotontwerp maken, de collectie behandeling tegen ongedierte organiseren en begeleiden, tot en met de concrete uitvoering van het plan; stellingen plaatsen en opnieuw inrichten van de zolderopslag. De uitvoering is gedaan met de hulp van de vrijwilligers van Kasteel Duivenvoorde.

De stage is door de Reinwardt gewaardeerd met een 9. Mocht u interesse hebben in het project en of het daarbij behorende verslag neem dan met mij contact op.

Terug naar lijst
Delen