Marieke Houtekamer

Marieke Houtekamer

Opleiding
Cultureel erfgoed
Lichting
2013
Specialisatie

Archieven

Contact
LinkedIn

Ik heb voor de studie Cultureel Erfgoed gekozen omdat ik met geschiedenis en erfgoed bezig wilde zijn, niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Wat ik precies met erfgoed wilde doen, bleef in de eerste jaren van mijn studie vaag voor mezelf. Tijdens het derde jaar koos ik voor de minor Archieven. Mijn interesse werd gewekt voor het maken van een verbinding tussen erfgoed en het publiek. Tijdens het brainstormen over een afstudeerproject werd het duidelijk: ik wilde nadenken over erfgoededucatie en maatschappelijke relevantie, in combinatie met archieven.

Archiefeducatie: on(der)wijs verrijkend! Over de bijdrage van archiefeducatie aan het geschiedenisonderwijs

In tegenstelling tussen erfgoededucatie is er naar archiefeducatie nog niet veel onderzoek gedaan. In mijn scriptie heb ik me gefocust op de bijdrage van archiefeducatie aan het geschiedenisonderwijs. Ik heb onderzocht wat archiefeducatie kan bijdragen aan het vak geschiedenis, en dan vooral het leren van historische vaardigheden. Ik heb praktische handreikingen gegeven op welke manieren de bijdrage van archiefeducatie aan het vak geschiedenis in een project gerealiseerd kan worden.

Randall C. Jimerson schrijft in zijn boek Archives Power dat voor de meeste mensen, in tegenstelling tot onderzoekers, “the archive itself remained essentially unproblematic, imagined as a fundamentally ubiased universe of potential histories”.

Dit geeft goed weer waarom het belangrijk is om leerlingen in een archief mee te nemen: ze moeten leren dat alle informatie gekleurd is. Dit kan worden vertaald naar ons digitale tijdperk door leerlingen zich ervan bewust te maken dat informatie beoordeeld moet worden op bijv. betrouwbaarheid. Ik sta dan ook helemaal achter het advies van de Raad voor Cultuur om bij archiefeducatie meer met informatiewijsheid aan de slag te gaan.

Stage

Tijdens mijn stage bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) heb ik gewerkt aan de toegankelijkheid van twee deelcollecties van het archief-Colijn. Colijn heeft als premier in de jaren dertig een belangrijke rol in de Nederlandse politiek gespeeld, een rol die weliswaar niet onomstreden is. De twee deelcollecties die ik heb geïnventariseerd, bevatten hoofdzakelijk nagekomen stukken waarvan de afkomst deels onduidelijk was. Dit maakte het indelen van de stukken niet gemakkelijker. Tijdens deze stage heb ik geleerd om je goed te verdiepen in de betreffende persoon en op basis hiervan te gaan inventariseren. Ik heb tijdens mijn stageperiode ook gezien dat het HDC een waardevolle bijdrage aan de maatschappij levert door bijeenkomsten te organiseren waarin de schatten uit de archieven van het HDC worden uitgestald en toegelicht door wetenschappers. Archiefinstellingen als het HDC zijn onmisbaar voor de maatschappij!

Terug naar lijst
Delen