Elles Tensen

Elles Tensen

Opleiding
Cultureel erfgoed
Lichting
2013
Specialisatie

Minor Arabische Taal en Cultuur

Volg je passie!

Cultureel Erfgoed en met name nieuw erfgoed verbindt het verleden met de toekomst. Dit gegeven vind ik persoonlijk erg interessant. Steeds vaker zie je dat 'het museum' luistert naar de mening van de bezoeker in plaats van een professional. Nieuw erfgoed creëert nieuwe verbindingen en op deze manier ontstaan er nieuwe inzichten in museumland.

Peter van Mensch. Toen ik net op de Reinwardt Academie begon vond ik docent Peter van Mensch een ontzettend inspirerende man.

Hij kan goed lesgeven, verstaat zijn vak en straalt een passie uit voor zijn vakgebied.

Ik zou graag verder gaan met de master aan de Reinwardt Academie. Door deze master ontwikkel ik mijn academische kennis en word ik nog meer een echte erfgoed professional die zich in de turbulente erfgoedwereld staande weet te houden.

Het stimuleren van jongeren om tentoonstellingen gerelateerd aan kunst en erfgoed te bezoeken.

Door mijn minor Arabische taal en cultuur kom ik in aanraking met jongeren uit de Arabische wereld woonachtig in Amsterdam. Ik ben voor de minor een tijd naar Marokko geweest samen met deze jongeren. Door deze ervaring en door mijn stages (Tropenmuseum en Imagine IC) kreeg ik te maken met de vraag: 'Hoe trek je als instelling deze specifieke groep jongeren aan en verbind je deze op een duurzame wijze aan de instelling?'

De focus van mijn onderzoek lag op de omgeving Amsterdam Bijlmer en jongeren van etnische afkomst in de leeftijdcategorie 15-25 jaar. Ik heb kwalitatief onderzoek uitgevoerd zowel in groepsverband als individueel om groepsinvloeden tegen te gaan.

Een belangrijke uitkomst uit mijn onderzoek is het gegeven dat er een ethisch spanningsveld hangt omtrent de bezoekers en het museum. In hoeverre gaat de eigen identiteit van het museum verloren als je de beoogde doelgroep tegemoet treedt?

Volgens mijn onderzoek ligt er een grote kracht in samenwerken op allerlei fronten.

Stap als museum uit het eigen referentiekader. De perfecte situatie zou zijn als het museum die de westerse samenleving vertegenwoordigd de benadering van Maslov samenvoegd met de piramide van Pinto.

Overige projecten

Organiseren en leiden van jongerendebatten bij culturele instelling Imagine IC.

Sinds juli 2013 werkzaam bij museum Amsterdam Dungeon als communicatie en marketing lid.

Stage

Ik heb in mijn tweede studiejaar van de Reinwardt Academie stage gelopen bij het Tropenmuseum, ik liep stage op de afdeling Museale Zaken en was betrokken bij het opbouwen van de tentoonstelling Rood.

In mijn vierde studiejaar was ik werkzaam bij culturele instelling Imagine IC. Deze instelling houdt zich bezig met nieuw erfgoed. Daar heb ik mij voornamelijk op de PR- en marketingkant gericht.

Terug naar lijst
Delen